Eldre med et positivt syn på alderdommen hadde 44 prosent lavere risiko for å bli demente. Blant eldre som er spesielt disponert for Alzheimer var reduksjonen på nesten 50 prosent.  (Illustrasjonsfoto: aastock / Shutterstock / NTB scanpix)
Eldre med et positivt syn på alderdommen hadde 44 prosent lavere risiko for å bli demente. Blant eldre som er spesielt disponert for Alzheimer var reduksjonen på nesten 50 prosent. (Illustrasjonsfoto: aastock / Shutterstock / NTB scanpix)

Positivt syn på aldring kan hindre demens

Eldre som påvirkes av omgivelsene til å tenke positivt om alderdommen får redusert risikoen for demens, konkluderer en amerikansk studie.

Blant eldre med et gen som gjør dem spesielt utsatt for Alzheimers, var reduksjonen på nesten 50 prosent.

– Disse resultatene utfordrer våre tanker om aldring. Dette betyr at kroppens og hjernens aldring kan påvirkes av samfunnets syn og forventninger til aldringen, sier den svenske demensforskeren Lars-Christer Hydén til SVT.

Like glad som gammel?

Forskerne har i fire år fulgt nesten 4800 personer med en gjennomsnittsalder på 72 år. Ingen av disse hadde utviklet demens da studien startet.

Om lag en firedel av deltagerne bar på en spesiell variant av APOE-genet, som er en av de største risikofaktorene for å bli dement.

Personene måtte svare på spørsmål som: Er livet blitt verre når du er blitt eldre? Hvor ensom er du? Er du like mye glad som da du var yngre?

Slik så forskerne at forekomsten av demens bare var halvparten så høy blant bærere av APOE-genet som hadde et positivt syn på aldringen sin, sammenlignet med dem som så negativt på det å bli gammel.

Blant de eldre generelt var reduksjonen på 44 prosent.

Resultatet ble kontrollert for at deltagerne kunne ha ulik helse da studien begynte.

Samfunnets syn på aldring

Professor Becca Levy, en av forskerne bak studien ved Yale-universitetet i USA, mener det nå er på tide å stille spørsmål ved samfunnets negative syn på det å bli eldre.

Levy og kollegene hennes har i tidligere studier sett på hvordan det er mulig å utvikle et annet  syn på aldring.

De mener at stress kan være en medvirkende faktor bak hvorfor eldre utvikler demens. Eldre som går rundt med et negativt syn på alderdommen sin, reagerer også mer negativt på stress de opplever i hverdagen, hevder forskerne.

Referanse:

Becca Levy m.fl: «Positive age beliefs protect against dementia even among elders with high-risk gene», PLOS ONE, februar 2018. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS