Bussnæringen hadde en passasjervekst på 14,8 prosent i siste kvartal i fjor sammenlignet med samme periode året før. (Illustrasjonsfoto: Concept Photo, Shutterstock, NTB scanpix)
Bussnæringen hadde en passasjervekst på 14,8 prosent i siste kvartal i fjor sammenlignet med samme periode året før. (Illustrasjonsfoto: Concept Photo, Shutterstock, NTB scanpix)

Kraftig økning i antallet reisende med kollektivtransport

Det var 25 millioner flere påstigninger i kollektivtransporten i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med samme periode året før, viser tall fra SSB.

Den samlede økningen var på 15,8 prosent, viser Statististisk sentralbyrås tallmateriale for kollektivtransporten.

Jernbanen fraktet 19,8 millioner passasjerer i fjerde kvartal 2017, 17,5 prosent flere enn i samme periode året før. Veksten må imidlertid ses i sammenheng med togførerstreiken i oktober 2016. Bussnæringen hadde en passasjervekst på 14,8 prosent.

Sporvei- og forstadsbaner fraktet 50 millioner passasjerer i fjerde kvartal, en passasjervekst på 15,7 prosent. Bruken av passasjerbåt økte med hele 48 prosent.

Flere aktører melder imidlertid om overgang til automatisk passasjertelling i fjor, noe som må tas med i betraktningen når man sammenligner passasjertall bakover i tid for både buss, sporvei/forstadsbane og tog.

Powered by Labrador CMS