Den elektriske bybilen har trådløs kommunikasjon med dataskyen for å samordne trafikken og bruk av ladestasjoner. Tilgjengelige biler kan finnes i kartet og bestilles med en mobilapp. Ladingen skjer med trådløs lading mellom spoler i bilen og gatelegemet, og bilen plasseres over ladestasjonen ved hjelp av en laserstråle. (Figur: www.colourbox.no/forskning.no, basert på original fra Fraunhofer-instituttet.)
Den elektriske bybilen har trådløs kommunikasjon med dataskyen for å samordne trafikken og bruk av ladestasjoner. Tilgjengelige biler kan finnes i kartet og bestilles med en mobilapp. Ladingen skjer med trådløs lading mellom spoler i bilen og gatelegemet, og bilen plasseres over ladestasjonen ved hjelp av en laserstråle. (Figur: www.colourbox.no/forskning.no, basert på original fra Fraunhofer-instituttet.)

Fra bysykkel til bybil

Tysk konseptbil lades trådløst, og ledig bil kan finnes på kartet med mobilapp.

Hent den der du trenger den, og sett den fra deg når du er framme. Dette er idéen bak bysykler, slik de blant annet finnes i Oslo. Nå utvikler det tyske Fraunhoferinstituttet en tilsvarende løsning for elbiler.

Trådløs lading

Brukerne kan bruke mobilen for å finne nærmeste ledige bil, og bestille den. Hvis batteriet skulle miste peppen, vet bilen hvor nærmeste ladestasjon er. Og sjåføren trenger ikke å fikle med ladingen. Den skjer også trådløst.

Når bilen skal lades, brukes en laserscanner på undersiden av karosseriet. Den finner nøyaktig riktig posisjon på en ladespole i gatelegemet. Så sørger et elektromagnetisk felt for at 22 kilowatt strømmer fra gata opp til en tilsvarende spole under bilen, og videre til batteriet.

Kommunikasjon er viktig

For at en slik flåte av bybiler skal fungere, må de kunne kommunisere med hverandre og med et sentralt datasystem. Denne kommunikasjonen er kjernen i hva forskerne på Fraunhofer har utviklet, og vil vise fram i en konseptbil på messa eCarTec i München i slutten av oktober.

Kommunikasjonen vil sikre at bilene vet om hverandre, slik at de kan utnytte ledige ladestasjoner. For å sikre at bilene er på nett og kan rapportere akkurat hvor de er, også i underjordiske garasjeanlegg, har de både GPS og et uavhengig system som registrerer bevegelser, samt WiFi-forbindelse, ifølge en nyhetsmelding fra Fraunhofer.

Lenke:

Sharing electric cars is a convenient option in the city, nyhetsmelding fra Fraunhofer, 7. oktober 2014

Powered by Labrador CMS