Samarbeidsrådet for yrkesopplæring fungerer ikke slik det var tenkt. Det er en av konklusjonene i rapporten fra fafo, som bygger på tidligere forskning, dokumentanalyse og intervjuer.  (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring fungerer ikke slik det var tenkt. Det er en av konklusjonene i rapporten fra fafo, som bygger på tidligere forskning, dokumentanalyse og intervjuer. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Samarbeidet om fagopplæringen fungerer ikke godt nok

I Norge er lærlingordningen en del av videregående opplæring. Fag- og yrkesopplæringen er et delt ansvar mellom myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Men samarbeidet fungerer ikke slik det var tenkt, viser en ny undersøkelse fra Fafo.

En viktig utfordring er å finne en god balanse mellom utdanningspolitiske hensyn og arbeidslivets behov for kompetanse. Dette er tema på et Fafo-seminar med blant andre politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet, og representanter fra LO og NHO.

Seminaret ble holdt torsdag 24. november og kan sees på Fafo-tv. På seminaret pekte Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder på aktuelle utfordringer og mulige veivalg. Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet, LO-sekretær Trude Tinnlund og Kristian Ilner, seniorrådgiver i NHO vil kommenterte.

Det er etablert et samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet for styringen av fagopplæringen på nasjonalt og regionalt nivå. Fafo har undersøkt samarbeidet som finner sted på nasjonalt nivå: Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene (SRY).

Et hovedfunn i et nytt Fafo-notat er at dette samarbeidsrådet ikke fungerer etter hensikten, som et strategisk, overordnet organ for utvikling av fag- og yrkesopplæringen.

Det nye Fafo-notatet Partssamarbeidet i fagopplæringen. En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene ble offentliggjort på seminardagen.

Powered by Labrador CMS