(Foto: Thomas Bjørnflaten, NTB scanpix)
(Foto: Thomas Bjørnflaten, NTB scanpix)

Ungdom som både røyker og snuser har firedoblet risiko for å røyke som voksne

Forskere har sett på hvordan tobakksbruken endrer seg i perioden fra tenårene til tidlig voksen. Ungdommer som kun snuser, har doblet risiko for å røyke som voksne, sammenlignet med de nikotinfrie.

Publisert

De nye resultatene kommer fra en stor studie som har sett på tobakksbruken hos en gruppe norske ungdommer, og undersøkt om de fortsatt snuser eller røyker når de blir voksne.

– Vi var spesielt interessert i å se på overgangene mellom snus og røyking – altså om mange av dem som brukte snus gikk over til å røyke, eller omvendt, sier hovedforskeren bak den nye studien, Liv Grøtvedt ved Folkehelseinstituttet.

Studien viser blant annet at én av fire ungdomssnusere gikk over til også å røyke da de ble voksne.

Dobbeltbrukerne skiller seg ut

Resultatene er hentet fra HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Studien viser at ungdommer som både røykte og snuste, hadde vanskeligst for å slutte med nikotin når de ble voksne. De har nær fire ganger høyere risiko for å bli voksne røykere, sammenlignet med ungdommer som ikke brukte nikotin i det hele tatt.

– Vi ser at disse såkalte dobbeltbrukerne skiller seg noe ut i materialet vårt. De ser ut til å ha vanskeligere for å slutte med nikotin enn de andre. Det kan kanskje ha en sammenheng med at en dobbeltbruker alltid har et produkt tilgjengelig, sier Grøtvedt.

Bare 16 prosent av dobbeltbrukerne sluttet med nikotin i voksen alder. 54 prosent av dem røykte, eller både røykte og snuste, som voksne, mens 31 prosent hadde gått over til kun snus.

Tallene for de voksne nikotinbrukerne ble samlet inn etter at røykeloven ble innført.

– Det er positivt at én av tre har gått over til snus, som jo har færre skadelige effekter enn røyk. Men fortsatt er det en stor andel av denne gruppen som røyker, sier Grøtvedt.

Snusere har lettere for å bli røykere

Ungdommer som enten bare røykte eller bare snuste, klarte i større grad å kvitte seg med nikotinsuget i voksen alder.

– I begge gruppene klarte ca én av tre å slutte helt med nikotin, forteller forskeren.

Men halvparten av ungdomsrøykerne røykte fortsatt i voksen alder, og én av fire snusere hadde gått over til røyking, eller en kombinasjon av røyk og snusbruk.

– Det er ikke så overraskende at en del av de som bruker snus går over til røyk. Nikotin er avhengighetsskapende, og jo tidligere man begynner med det, jo vanskeligere er det å slutte, sier Grøtvedt.

At tidlig start er uheldig kommer også fram i undersøkelsen – blant 13-15-åringene som brukte snus, var hele 44 prosent røykere eller dobbeltbrukere som voksne.

Snuserne hadde doblet risiko for å bli røykere, sammenlignet med de som ikke brukte nikotin som ungdommer.

Snus vanlig også den gang

1346 gutter deltok i studien. De første dataene ble innsamlet i 1995-97, da guttene var tenåringer. Så ble det samlet inn nye data i 2006-2008, da guttene var i alderen 23-30 år.

27 prosent av tenåringene brukte tobakk. Når de kom i alderen 23-30 år økte andelen som bruker tobakk daglig eller av og til, til hele 49 prosent.

– På 90-tallet var røyking mer vanlig enn nå. Men de fleste av ungdommene som brukte nikotin brukte snus - enten alene eller sammen med røyk. Røyking ble etter hvert mindre akseptert, mens snus ble mer vanlig – dette er på mange måter sammenlignbart med i dag, sier Grøtvedt.

I dag er det imidlertid svært få tenåringer som røyker, og de fleste snusbrukerne er unge menn over 16 år.

– Det ser ut til at ungdommene er mer fornuftige nå. Det å røyke er ikke kult lenger, men festrøyking er fortsatt ganske utbredt blant de som er litt eldre, sier Grøtvedt.

Hun påpeker at studien viser hva som kan skje når et nytt nikotinprodukt – som snus- blir populært mens røyking fortsatt er relativt vanlig.

20 prosent av jentene røykte

Studien hadde som utgangspunkt å følge guttene fra tenåringsalder til voksen alder, men har også sett på noen data som angår kvinner.

– Nesten ingen av tenåringsjentene brukte snus i perioden 1995-97. Men 20 prosent av dem røykte. Da vi fulgte dem opp som unge voksne var det seks prosent som brukte snus, 22 prosent røykte og tre prosent var dobbeltbrukere, forteller Grøtvedt.

Som unge voksne var 31 prosent av alle jentene tobakksbrukere, mens 49 prosent av guttene var det.

– Svært nyttig kunnskap

Fastlege Anders Østrem ved Gransdalen legesenter i Oslo er tidligere leder for nettverket Lunger i praksis, og har bred erfaring med lungesykdommer.

– På tross av forskning på nikotinavhengighet over mange tiår er det mye vi fortsatt ikke vet. Denne artikkelen fra HUNT er svært nyttig, siden den tar for seg norske forhold. Ofte vil man ikke kunne overføre kunnskap fra andre land der konteksten er en annen, sier Østrem.

Han trekker fram at studien viser at bruk av snus hos ungdommer er et signal på fremtidig røyking.

– Studien viser at snus overhodet ikke er bra, sier Østrem.

Gateway til røyking

Han mener det er en fare for at snus – og også e-sigaretter- kan bli oppfattet som «nesten ufarlige».

– Det er de jo ikke, og når vi ser at en nikotinavhengighet ved snusbruk blir en gateway til røyking må vi, og ikke minst myndighetene, advare på det sterkeste. Dessverre er nok Folkehelseinstituttet preget av en risikoreduksjon-filosofi der «alt» er bedre enn å røyke, sier Østrem.

Han er svært skeptisk til e-sigarettene, og frykter at vi vil se en stor økning i bruken i Norge, som man har gjort i andre land.

– Vi ser en debatt der WHO advarer mot e-sigaretter, mens Folkehelseinstituttet ønsker å fremme bruken. Økningen vil komme til Norge også, med mindre vi får en holdningsendring hos myndighetene. Dersom det ikke skjer er jeg redd vi får en ny generasjon nikotinavhengige unge om få år. Husk at tobakksindustrien er svært kynisk og satser mye på ungdommen, sier Østrem.

Vanskelig å fange opp de unge

Han mener fastlegene kan spille en viktig rolle i arbeidet for å få alle nikotinfrie.

– Men ungdomsgruppen er vanskelig å få tak i. Heldigvis er jo de stort sett friske og kommer sjelden til legen. Så her må nok myndighetene inn og gjøre en jobb - spesielt på skolene, sier Østrem.

Han påpeker at nikotinavhengighet er en svært sterk avhengighet.

– Studier har vist at selve avhengigheten er sterkere til nikotin enn mange andre narkotiske stoffer. Ofte kreves det medikamentell behandling og samtaler for å lykkes. Helsegevinsten ved røykeslutt er en sterk motivasjon hos mange røykere, men dersom snusbrukere ikke oppfatter bruken som skadelig, mister man denne motivasjonfaktoren, sier Østrem.

Referanse:

Liv Grøtvedt m.fl: Impact of snus use in teenage boys on tobacco use in young adulthood; a cohort from the HUNT Study Norway, BMC Public Health, september 2019