Stadig færre defineres som dagligrøykere i Norge, men andelen nå-og-da-røykere er fortsatt stabilt. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)
Stadig færre defineres som dagligrøykere i Norge, men andelen nå-og-da-røykere er fortsatt stabilt. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Andel festrøykere stabilt i 44 år

Andelen nordmenn som røyker daglig har falt voldsomt de siste årene, og ligger nå på 11 prosent. Samtidig ligger andelen festrøykere stabilt på 8–9 prosent.

Publisert

I anledning av at 31. mai er årets tobakksfrie dag har Statistisk sentralbyrå publisert en oversikt over røykevaner blant nordmenn.

Helt siden målingene av andelen røykere i Norge startet i 1973 har tallet på dagligrøykere falt. Fram til 2001 var over 30 prosent av befolkningen i Norge dagligrøykere, men etter innføringen av røykeloven i 2003 har andelen røykere falt kontinuerlig.

I dag regnes bare 11 prosent av befolkningen over 15 år som dagligrøykere.

– Til sammenligning var andelen av-og-til-røykere 9 prosent i 1973 og 8 prosent i 2017, noe som vitner om stabilitet i tallene til tross for noen svingninger underveis i perioden, skriver SSB i sin analyse.

SSB nevner også at selv om færre røyker, og at det er store forskjeller mellom generasjonene, så var det i 2017 for første gang flere som snuser enn som røyker tobakk i Norge.

Det er også en klar sammenheng mellom røyking og utdanningsnivå. I 2005 røyket 37 prosent av dem med grunnskole som høyeste utdanningsnivå. I 2017 var bare 22 prosent i denne gruppen som fortsatt røyket daglig. Blant folk med universitetsutdannelse falt andelen røykere fra 12 til 5 prosent fra 2005 til 2017.