Påvirker fars røyking under graviditeten den ufødte sønnens sædkvalitet, eller gir han kanskje videre dårlige sædceller ved unnfangelsen? (Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB scanpix)
Påvirker fars røyking under graviditeten den ufødte sønnens sædkvalitet, eller gir han kanskje videre dårlige sædceller ved unnfangelsen? (Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB scanpix)

Fedre som røyket fikk sønner med dårligere sæd

En liten svensk studie antyder at det kan være skadelig for fosteret om blivende fedre røyker.

Flere studier har slått fast at det kan skade barnet i magen om mor røyker mens hun er gravid. En av farene er at sønnen får dårligere sædkvalitet.

Men det er neppe bare den vordende moren som er problemet, mener svenske forskere.

En undersøkelse de gjorde blant 104 unge menn tyder på at også fars hang til sigaretter under svangerskapet kan føre til færre sædceller hos sønnen.

Mennene med røykende fedre hadde bare om lag halvparten så mange sædceller, 130 mot 230 millioner i sædprøven.

Hver tredje far røyket

Det var tilfelle selv da forskerne tok hensyn til om mødrene røyket på et gitt tidspunkt under graviditeten. De analyserte blodprøver fra mødrene da de var gravide mellom 6. og 35. uke, i snitt 12 uker inn i svangerskapet. Blodprøvene ga svar på om mødrene hadde vært utsatt for nikotin.

En viktig innvending er at forskerne ikke vet om mødrene brukte nikotin tidligere i svangerskapet. Det kan ha virket inn på sønnenes sædkvalitet selv om det ikke kommer fram i denne studien.

Sønnene var mellom 17 og 20 år, i snitt 18 år, og bodde i nærheten av Malmö i Sverige da de ble spurt om å avgi sædprøve og svare på et spørreskjema i 2008–2010.

Forskerne spurte de unge mennene om faren røyket. Disse svarene er ikke like sikre som blodprøvene.

En av tre fortalte at faren deres røyket mens de var i magen til mor. I tillegg til færre sædceller hadde sæden til disse mennene 41 prosent lavere celletetthet.

Men røykingen slo ikke ut på andre mål på sædkvaliteten, som hvor godt sædcellene svømmer.

Tror sønnen arver dårlig sæd

Hvorfor har sønner av røykende fedre dårligere sædkvalitet? Det vet ikke forskerne.

Røyking kan skade sæden. Kan skaden arves?

Om far røyker under graviditeten, er det sannsynlig at han har tatt noen trekk også tidligere. Det kan hende at han sørger for å overføre dårlige sædceller til sønnen ved unnfangelsen, tror de svenske forskerne.

– Man kan tenke seg at kjønnscellene ved befruktningen har pådratt seg mutasjoner og dermed ført videre gener som gir en dårligere sædkvalitet hos sønnene, sier en av forskerne, Jonatan Axelsson, i en pressemelding fra Lunds universitet.

Liten studie

Menn fra hjem med lav inntekt og utdanning har færre sædceller, samtidig som de oftere røyker. Forskerne spurte derfor sønnene om mødrenes yrke under graviditeten, men fikk svar om bare 71 av dem. Blant disse hadde ikke yrke noe å si for sammenhengen mellom røyking og sædkvalitet.

Det var få deltakere i studien. Men i en større studie der forskerne ikke sjekket mødrenes røyking like godt, fant de også en sammenheng mellom fars røyking og sønnens sædkvalitet.

Andre studier viser ikke en slik sammenheng, så her trengs det definitivt mer forskning før forskerne kan sette to streker under svaret.

Referanse:

Jonatan Axelsson mfl: Association between paternal smoking at the time of pregnancy and the semen quality in sons. PLOS One, 21. november 2018. Doi: 10.1371/journal.pone.0207221.

Powered by Labrador CMS