Hvem bor her? Ikke bare astronauter!  (Foto: NASA)
Hvem bor her? Ikke bare astronauter! (Foto: NASA)

Bakteriene på romstasjonen minner om hjemme

Forskere fikk astronauter til å sjekke hva slags bakterier de deler den internasjonale romstasjonen med.

De siste åras forskning har vist at hverdagen vår er en verden av bakterier. Og ikke bare i naturlige miljøer som jord, planter og dyr. Nei, det lever kompliserte samfunn av mikroorganismer i tastaturet, på kjøleskapsdøra og på setene på T-banen.

Kanskje spiller de en viktig rolle for helsa vår.

Derfor er det viktig å skjønne hvordan disse samfunnene virker. Og ikke minst hvordan de forandrer seg i nye, menneskeskapte miljøer. Som på romfartøy. Hva lever for eksempel på de golde overflatene i den internasjonale romstasjonen (ISS)?

Et team av amerikanske forskere har undersøkt nettopp det.

Astronauter leverte prøver

Jenna Lang fra University of California og kollegaene hennes fikk astronautene på ISS til å ta bakterieprøver på 15 ulike steder på romstasjonen. I tillegg leverte romfarerne prøver fra kroppen.

Dermed kunne forskerne sammenligne resultatene fra romstasjonen med data fra Wildlife of Our Homes-prosjektet. Der har forskere fått helt vanlige folk på jorda til å levere inn bakterieprøver fra en rekke steder i husene sine.

Lignet bakterieprøvene fra tilsvarende steder på romstasjonen? Eller minnet bakteriesamfunnene der oppe mer om de som finnes på kroppen? Astronautene selv står jo tross alt for den viktigste kilden til nye bakterier der oppe.

Mest lik hjemme

Selv om det var klare forskjeller mellom prøvene fra hjemmene og fra romstasjonen, var likevel romprøvene likere husprøvene enn de som var tatt på astronautenes kropper.

Analysene viste også at det var et stort utvalg av ulike bakterier i omløp på romstasjonen. Men det så ikke ut til å være noen nevneverdig forskjell på sammensetningen mellom ulike overflater der oppe.

Kanskje hadde det dukket opp stedspesifikke bakteriesamfunn dersom vi hadde tatt prøver fra flere steder, spekulerer forskerne. De påpeker også at de ikke vet om bakteriene i prøvene var levende eller døde da de ble samlet inn.

Her må det nok forskes mer, konkluderer de.

Referanse:Jenna M. Lang m. fl., A microbial survey of the International Space Station (ISS), PeerJ, desember 2017.

Powered by Labrador CMS