Risikerer gjengrodd fjellheim

I en fersk rapport fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) roper ekspertene klart varsku om store endringer i norsk natur de neste hundre årene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tregrensen vil flyttes flere hundre meter opp i høyden, og snaufjell kan bli historie hvis spådommene om stigende temperaturer blir virkelighet.

Ifølge rapporten er det forutsett at temperaturen i snitt vil øke med opptil fire grader. Særlig Vestlandet vil få økt nedbør, og 98 prosent av breene smelter.

En tredel av brearealet forsvinner, mens Østlandet vil bli rammet av sterk tørke.

Ettersom tregrensen klatrer oppover, vil gjengroingen øke. Lemen forsvinner, og fugl og den utryddingstruede fjellreven rammes. Villreinen vil få dårligere levekår. Flått og flaggermus brer seg over større deler av landet.

I tillegg konkluderer rapporten med at nye og ukjente dyrearter og vekster vil få bedre livsvilkår i den norske naturen i perioden fram til år 2100. Vekstsesongen for planter vil øke, og vi kan vente tidligere kjønnsmodning hos dyr.

I enkelte områder vil nedbøren øke med 20 prosent. Havnivået kan stige med opptil en halv meter.

- Forskerne overdramatiserer ikke, men dette bekrefter tidligere teorier, sier direktør Janne Sollie i DN til Aftenposten.

Hun påpeker at man allerede ser at krattskogen brer seg over hele landet. Med høyere temperaturer vil den vokse i mer høytliggende områder.

På steder over 1000 meter der det er godt jordsmonn, kan snaufjellet bli erstattet med skog.

(NTB)

Powered by Labrador CMS