Masterstudentene i naturbasert reiseliv ved NMBU, Ellen Røver Staveland og Gry Thyrrestrup, og NMBU-forsker Stian Stensland. (Foto: Liv R. Bjergene)
Masterstudentene i naturbasert reiseliv ved NMBU, Ellen Røver Staveland og Gry Thyrrestrup, og NMBU-forsker Stian Stensland. (Foto: Liv R. Bjergene)

Kartlegger naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge

Norsk reiseliv er i kraftig vekst. Nå vil forskere vite mer om omfang og hvordan norsk natur brukes for å skape kommersielle reiselivsaktiviteter.

Aktive ferier er trendy og økte med 195 prosent fra 2011 til 2013 ifølge Innovasjon Norge. Norsk natur gir rike muligheter til å tilby kommersielle aktiviteter i naturen. Vi mangler imidlertid kunnskap om de reiselivsbedriftene som mot betaling tilbyr aktiviteter i naturen.

– Mange av disse bedriftene er små og faller ofte utenom den ordinære reiselivsstatistikken. En sentral del av forskningsprosjektet om naturbasert reiseliv, BIOTOUR, er derfor å få en oppdatert oversikt over antall naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge og status. Det vi egentlig vet om dem, er fra en tilsvarende undersøkelse vi gjorde i 2013, sier forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Stian Stensland.

Han er én av 22 forskere i det fireårige, tverrfaglig forskningsprosjektet som ledes av NMBU.

I løpet av våren 2017 vil forskerne foreta en stor, landsdekkende spørreundersøkelse. Der vil små og store naturbaserte reiselivsbedrifter bli spurt om blant annet hva annet hva de tilbyr av aktiviteter, forretningsmodell og bruk av nettverk.

– I tillegg ønsker vi å vite mer om hvordan bedriftene bruker naturen når de lager aktivitetstilbud til turister og bevissthet knyttet til bærekraft, sier Stensland.

Powered by Labrador CMS