Redaksjonelt program

forskning.nos redaksjonelle program.

1. forskning.no skal gjennom god og kritisk forskningsjournalistikk presentere ny, aktuell, viktig og/eller interessant norsk og internasjonal forskning. forskning.no drives etter Redaktørplakaten og andre journalistiske prinsipper.

2. forskning.no skal i sin forskningsformidling være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, gi ny innsikt og forståelse og fungere som en ressursbank for brukerne.

3. forskning.no vil presentere forskningsbasert kunnskap om aktuelle debatter og saker i medier og samfunn.

4. forskning.no har som mål å ha bredde når det gjelder fagfelt og vitenskapsdisipliner

5. forskning.no har som mål å ha bredde i sjanger og presentasjonsform.

6. forskning.no vil ta i bruk mulighetene nettmediet gir, blant annet gjennom satsning på egne multimediapresentasjoner og multimediainnslag i artikler.

7. forskning.no skal være en kildekritisk nettavis, og minst 50% av artiklene skal ha mer enn en kilde. forskning.no skal tilstrebe kjønnsbalanse i kildebruken og finne fram til både etablerte, nye og alternative kilder.

8. forskning.no skal ha fokus på leserrespons og -dialog, og gi leserne plass til kommentarer og debattinnlegg.

9. forskning.no skal bidra til debatten om forskningspolitiske og vitenskapelige spørsmål, gjennom ledere og kommentarer og gjennom debattforum om forskningsrelaterte saker.