Økonomisk ulikhet, atomvåpen og epidemier fryktes av mange. (Illustrasjonsfotos: Colourbox)
Økonomisk ulikhet, atomvåpen og epidemier fryktes av mange. (Illustrasjonsfotos: Colourbox)

Dette er vi redd for

Mange frykter framtiden. Men hva du frykter, er avhengig av hvor i verden du bor.

Ebola, aids, islamsk ekstremisme, klima, atomvåpen, økonomisk ulikhet. Mange oppfatter verden som et farligere sted enn for noen år siden. 

Våren 2014 ble 48 000 personer i 44 land intervjuet om hvordan de ser på fem ulike trusler mot menneskeheten. De fem truslene er religiøst/etnisk hat, aids og andre epidemier, voksende økonomisk ulikhet, atomvåpen og miljøtrusler.

Svarene varierer mye avhengig av hvor folk bor i verden.

I europeiske land som Spania, Hellas og Tyskland frykter om lag 40 prosent av befolkningen økt økonomisk ulikhet aller mest. Bare om lag 10 prosent av befolkningen i Peru, Nicaragua og Japan gjør det samme.

Aids-frykten dominerer i afrikanske land sør for Sahara. Mens bare 1 prosent av tyskerne mener aids er det farligste.

Japanerne frykter atomvåpen mest. Når halvparten av alle japanerne peker på atomkrig som den største trusselen, har det helt klart historiske årsaker. Også i Ukraina er mange redde for atomvåpen.

Miljøtrusselen oppfattes som det farligste i Latin-Amerika, Sørøst-Asia og Kina. I land som Libanon, Kenya og Pakistan er det knapt 1 prosent som bærer på den samme frykten.

 

I Europa og USA ser flest på økonomisk ulikhet som den største trusselen. I Midtøsten frykter mange religiøst og etnisk hat. I Asia og Latin-Amerika er oppfattes miljøtrusselen som det alvorligste. Atomvåpen frykter folk jevnt over hele verden. Aids og epidemier oppfattes som mest truende i Afrika.  (Foto: (Grafikk fra Pew Research Center))
I Europa og USA ser flest på økonomisk ulikhet som den største trusselen. I Midtøsten frykter mange religiøst og etnisk hat. I Asia og Latin-Amerika er oppfattes miljøtrusselen som det alvorligste. Atomvåpen frykter folk jevnt over hele verden. Aids og epidemier oppfattes som mest truende i Afrika. (Foto: (Grafikk fra Pew Research Center))

 

Frykten for framtiden fordeler seg nokså likt i ulike aldersgrupper. Unntatt i Japan, der eldre er langt mer redde for atomvåpen enn de yngre. Og i det sørlige Afrika er yngre langt mer redde for aids og epidemier enn eldre.

Siden forrige gang det ble gjort en lignende studie i 2007, er det særlig redselen for religiøst og etnisk hat som har økt. Ikke overraskende er det i Midtøsten at flest er redde for dette.

De 44 landene i verden sett under ett er det nå flest som frykter økonomisk ulikhet (24 prosent), religiøst og etnisk hat (24 prosent), atomvåpen (22 prosent), miljøtrusselen (13 prosent) og aids/epidemier (10 prosent).

Norge deltok ikke i undersøkelsen.

Kilde:

Undersøkelsen er utført av Pew Research Center. Rapporten om undersøkelsen finner du her.

Powered by Labrador CMS