Årets lokalvalg engasjerte langt flere unge velgere. Miljøpartiet De Grønne kan ha vunnet på det. (Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix)
Årets lokalvalg engasjerte langt flere unge velgere. Miljøpartiet De Grønne kan ha vunnet på det. (Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix)

Mange flere unge stemte ved årets valg

Blant de yngste velgerne gikk valgdeltakelsen opp fra 43 prosent ved kommunevalget i 2015 til 53 prosent ved valget nå i 2019.

Det er SSB som nå offentliggjør de endelige tallene for deltakelsen i kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Samlet gikk valgdeltakelsen opp fra 60 til 65 prosent ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg, sammenlignet med lokalvalget i 2015.

Men klart mest økte deltakelsen blant de yngste førstegangsvelgerne i alderen 18-21 år.

Nest mest økte den blant unge voksne i alderen 22-29 år

Klima engasjerte unge

– Dette var et lokalvalg som engasjerte mange av velgerne. Og blant de unge var det nok klima og miljø som engasjerte ekstra mye, sier Johannes Bergh til forskning.no. Han er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo.

– Det kan ha bidratt til valgdeltakelsen ble så høy hos denne gruppen velgere, mener han.

Bergh minner om at unge generelt har lav valgdeltagelse.

– Når et valg mobiliserer en velgergruppe og får dem til stemmeurnene, så er det gjerne de som har minst tilknytning til politikken som blir mobilisert.

Bergh tror likevel ikke at dette bare er et blaff.

– Valgdeltagelsen blant unge har vist en positiv utvikling ved flere valg. Vi ser også en langsiktig trend med mer politisk engasjement blant unge.

Flere unge i politikken

Tallet på ungdomskandidater ved årets kommunevalget økte med hele 21 prosent sammenlignet med forrige lokalvalg, ifølge NRK.

Jacob Aars, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, trakk i et intervju med NRK-Bergen i september også fram klimasaken som en viktig årsak til at flere unge nå engasjerer seg i politikk.

– Det har vært et økt politisk engasjement blant unge, ikke minst i klimaspørsmålet. Dette gjør det viktig for de politiske partiene å ha unge på listene, mente Aars.

Samtidig minte professoren om at unge fortsatt er underrepresentert på partienes valglister. Han tror det kan virke rekrutterende på unge valgere om de blir i stand til å bringe nye saker inn i politikken.

Kilder:

SSB: «Langt flere unge stemte i årets lokalvalg», 6. november 2019. Artikkelen.

NRK-Bergen: «Flere førstegangsvelgere på valglistene enn noen gang», 9. september 2019. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS