Felles lovverk for høyere utdanning

Et utvalg er oppnevnt for å utrede lovforslag som skal bidra til større likestilling mellom statlige og private utdanningstilbud.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er i statsråd oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede og komme med forslag til et felles lovverk for høyere utdanning. Utvalget vil bli ledet av advokat Anders Ryssdal.

Dagens lover for private og statlige utdanningstilbud har mange fellestrekk, men regelverket er svært ulikt utformet.

Endringer gjennom Kvalitetsreformen

Lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler gjennomgikk i vår store endringer for å legge til rette for gjennomføring av Kvalitetsreformen i høyere utdanning.

Kvalitetsreformen er nå iverksatt og skal være innført ved utdanningsinstitusjonene innen høsten 2003.

Utvalget skal foreta en mer prinsipiell gjennomgang av hvordan et felles lovverk for høyere utdanningsinstitusjoner bør utformes.

Likestilling

En viktig målsetning med et felles lovverk for statlig og privat høyere utdanning er å bidra til en større grad av likestilling mellom statlige og private utdanningstilbud, skriver Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) i en pressemelding.

Et felles lovverk vil dessuten være lettere tilgjengelig for brukerne og tydeliggjøre hvilke styringsvirkemidler staten skal bruke i styringen av høyere utdanningsinstitusjoner.

Ny tilknytningsform?

- Utvalget skal også utrede og eventuelt fremme forslag til ny tilknytningsform for statlige universiteter og høgskoler. Ny tilknytningsform må vurderes i forhold til spørsmålet om institusjonell autonomi og akademisk frihet, spørsmålet om institusjonenes handlingsrom i økonomiske og administrative spørsmål og deres mulighet for samarbeid med andre aktører i samfunns- og næringsliv, skriver departementet.

Spørsmålet om noen eller alle institusjonene skal organiseres som særlovselskaper vil bli vurdert etter at utvalget har levert sin innstilling 1. september 2003.

Lenker:

Les utvalgets mandat
Pressemeldingen fra UFD

Powered by Labrador CMS