Britisk klimaoffensiv

En britisk rapport skisserer katastrofale økonomiske konsekvenser av en varmere verden. Forfatteren mener det fortsatt er håp hvis vi handler nå. På oppdrag fra den britiske regjeringen skal han prøve å overtale amerikanerne - sammen med Al Gore.

Publisert

Den britiske statsministeren Tony Blair mener rapporten fra økonomen Sir Nicholas Stern er ett av de viktigste dokumentene han har sett i sin tid som statsminister. Stern er tidligere sjefsøkonom for Verdensbanken, og rådgiver for den britiske regjeringen.

- Mandag offentliggjør regjeringen den viktigste rapporten om fremtiden som jeg har mottatt etter at jeg ble statsminister, skrev Blair i et innlegg i The Sun, Storbritannias mest kjente tabloidavis.

les rapporten selv

Du finner en nedlastbar versjon av rapporten på nettsidene til britiske styresmakter:

Stern Review on the economics of climate change

Dokumentet heter Stern Review Report on the Economics of Climate Change, og er en rapport på 700 sider om de økonomiske konsekvensene av global oppvarming. I sin kommentar i The Sun, skriver Blair at rapporten er klar:

- Vi går mot katastrofale vendepunkter i klimaet vårt, dersom vi ikke handler, skriver han.

Vil lede kampen

Både Blair og Den britiske finansministeren Gordon Brown sier Storbritannia ønsker en lederrolle i den internasjonale kampen mot klimaforandringene, ifølge avisa The Independent.

Brown sier han vil oppfordre sin kolleger i andre EU-land til å utvide den globale ordningen for handel med kvoter for utslipp av klimagassen CO2. Han mener også det bør vurderes om flytrafikken, som er en av verdens raskest voksende kilder til CO2-utslipp, skal omfattes av ordningen, skriver NTB.

Ifølge Guardian online skal Stern sendes til USA for å overtale amerikanerne om at det haster å kutte utslippene. Den britiske regjeringen har allerede hyret inn Al Gore som miljørådgiver.

Én prosent

Den nylig offentliggjorte rapporten har skapt overskrifter verden over. Økonomen Stern mener klimaforandringer kan føre til en nedgang i den globale veksten på mellom fem og 20 prosent, og dermed medføre enorme kostnader- om ikke drastiske tiltak blir satt i verk.

Han har regnet seg frem til at tiltakene mot global oppvarming ikke trenger å koste mer enn én prosents reduksjon i den globale veksten, og dermed lønner seg mye mer enn å fortsette utslippene.

Ellers nevner rapporten at opptil 200 millioner mennesker står i fare for å bli flyktninger som følge av tørke eller oversvømmelser, at opp til 40 prosent av dyreartene kan komme til å dø ut, og at verden kan bli kastet ut i en økonomisk krise sammenlignbar med depresjonen i 1930-årene.

Ifølge rapporten er løsningen å få store miljøsynderne som USA og Kina til å kutte i utslippene. Forurenserne må tvinges til å betale prisen for problemene de påfører planeten, som det heter i rapporten.

Blant klimaforskerne finnes det fortsatt enkelte som tviler på om menneskeskapte utslipp har en vesentlig betydning for drivhuseffekten, og den tidligere britiske finansministeren Nigel Lawson har kritisert Stern-rapporten for å basere seg på usikre antakelser om klimaet, melder NTB.

Lenker:

The Sun: Tony Blair writes for The Sun
BBC: Climate change brings ‘huge costs’
BBC: Report’s stark warning on climate
The Guardian: UK signs Gore to sell climate case in US