I Trondheim har rektor Gunnar Bovim ved NTNU har fått i oppdrag å utrede muligheten for NTNU-campuser fra Gjøvik i sør til Narvik i nord. (Foto: Tore Wuttudal / NN / Samfoto)
I Trondheim har rektor Gunnar Bovim ved NTNU har fått i oppdrag å utrede muligheten for NTNU-campuser fra Gjøvik i sør til Narvik i nord. (Foto: Tore Wuttudal / NN / Samfoto)

Nytt fra akademia: Kvoteordningen evaluert og NTNU Norge rundt

Her får du de viktigste nyhetene fra universitets- og høgskolesektoren fra uka som gikk.

Politikk

Vurderer NTNU-filialer over hele landet

Kunnskapsdepartementet ber NTNU vurdere storfusjon med fire høyskoler.

Forskerforum

Universitetet i Oslo slipper unna sammenslåingskravet

Kunnskapsdepartementet ønsker to store profesjonsutdanningsinstitusjoner på Østlandet.

Universitas

Universitetet i Oslo får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon

Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo er tildelt et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiO står som samarbeidspartner ved ytterligere fire av 17. nye SFI-er som ble offentliggjort fredag.

Uniforum

17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

De nye SFI-ene får ca. 1,6 milliarder kroner over de neste åtte årene. Disse vil styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet og gi forskningsmiljøene forutsigbarhet i sin næringsrettede forskning. 

Forskningsrådet

HiOA jakter på hodejegere

Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker å inngå avtale med opptil fem ulike hodejegerfirmaer for hjelp til å rekruttere nye ledere. Prislappen er tre til fem millioner kroner.

Khrono

Flere reagerer på hodejeger-avtaler

Rekruttering. Flere reagerer på høgskolens anskaffelse av opptil fem hodejegerfirma. Professor Anders Breidlid mener at HiOA bør kunne dette selv. —Det er ganske provoserende at de ikke stoler på sine egne, sier han.

Khrono

Forskning

Ny policy for grunnleggende forskning

Forskningsrådet skal bidra til mer grensesprengende forskning av høy internasjonal kvalitet og gode karrieremuligheter for yngre forskere i bredden av sine virkemidler. Grunnleggende forskning av høy kvalitet skal være et bærende element i tematiske satsinger i Forskningsrådet.

Forskningsrådet

«Get Me Off Your Fucking Mailing List» akseptert av et tidsskrift

Publikasjonen inneholder ikke mer enn de sju ordene i overskriften, som repeteres gjennom hele teksten.

Universitetsavisa

Høgskoleavisa legges ned på grunn av ulovlig kontrakt

Høgskolen i Sør-Trøndelag vil terminere en 15 år gammel kontrakt med Høgskoleavisa.

Universitetsavisa

- Forskarar må utdanne samfunnet

Inntil nyleg hadde den italienske jordskjelvforskaren Giulio Selvaggi ein drapsdom hengande over seg. Han trur at forskarar si rolle er i endring.

Forskerforum

Kvoter og integrering

Kvoteordningen er evaluert

Ordningen med kvotestudenter skal tilfredsstille to politiske målsettinger: Internasjonalisering og bistand. Gjør det noen av delene?

På Høyden

Internasjonale studenter får ikke kontakt

Opptil 30 prosent av utenlandske studenter har sjelden eller aldri kontakt med sine norske medstudenter.

Universitas

Etterlyser bedre integrering av utenlandske forskere

Norske universiteter er altfor opptatt av å telle utenlanske forskere og studenter, og for lite opptatt av hvordan de integreres i miljøet, hevder stipendiat ved NTNU Julien S. Bourrelle.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Måtte få norsk kjæreste for å snakke norsk

Flere internasjonale forskere ved norske forskningsinstitusjoner gjør at engelsk foretrekkes framfor norsk. – Det tok meg flere år før jeg begynte å snakke norsk, sier franske Claire Coutris ved Bioforsk på Ås.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Synes det er urimelig at de må starte utdanningen på nytt

En gruppe filippinske sykepleiere må slite skolebenken på nytt etter at de kom til Norge. Nå har de begynt på førsteåret på HiOA.

Khrono

Powered by Labrador CMS