Store kommuner vil samarbeide

Store kommuner er mest opptatt av å samarbeide på tvers av kommunegrensene. Målet er større slagkraft.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Hvorfor ønsker kommuner å samarbeide? Det har Arild Gjertsen ved Nordlandsforskning har sett nærmere på.

Han har studert hvorfor norske lokalpolitikere mener interkommunalt samarbeid er en farbar vei til mer effektiv lokal styring.

Det er ikke bare ønsket om effektivitet i tjenesteproduksjon som ligger bak, men også at politikerne tror de får både økt beslutningsevne og gjennomslagskraft overfor regionale og nasjonale myndigheter.

 - Noe overraskende er det de største kommunene som er mest opptatt av å samarbeide med andre kommuner. Jo større kommunen er, jo viktigere anser politikerne at det er å samarbeide for å få større strategisk slagkraft.

- En mulig forklaring er at større kommuner allerede har mer samarbeid utad, sier Gjertsen.

Hvilke politikere vil samarbeide?

Arild Gjertsen. (Foto: Trude Landstad, Nordlandsforskning)
Arild Gjertsen. (Foto: Trude Landstad, Nordlandsforskning)

Han har ikke bare sett på kommunestørrelse, men også på politikertype.

Han deler dem inn i tre: den effektivitetsorienterte politikeren som er mest opptatt av å spare penger, sektorpolitikeren som er opptatt av for eksempel skole eller helse, og det han kaller «ombudsmannen,» som først og fremst er talsperson for bygda eller grupper.

- Ombudsmannen er den som er mest opptatt av samarbeid som kilde til økt beslutningsevne, sier Gjertsen.

Han antar at denne typen politikere opplever at de når lenger ut med sitt budskap gjennom interkommunalt samarbeid. 

Partifarge betyr ikke noe

Partifarge har ikke noen betydning for om politikerne ønsker samarbeid for å bli mer slagkraftige overfor regionale og nasjonale myndigheter.

- Men når det gjelder samarbeid for å effektivisere, finner vi en forskjell. Ikke overraskende er det de borgerlige som er mest opptatt av det, sier Gjertsen.

Referanse:

Gjertsen: Legitimacy in Interlocal Partnerships: Balancing Efficiency and Democracy, Urban Studies, September 11, 2013, doi: 10.1177/0042098013502828.

Powered by Labrador CMS