For dyrt å utvinne olje og gass i Arktis

Høye kostnader, dårlig infrastruktur og manglende interesse fra stormaktene fører til at barrierene er for høye til å utvikle olje og gassutvinning i Arktis.

Om lag 13 prosent av de uoppdagede oljeressursene, og omtrent 30 prosent av de uoppdagede gassressursene er å finne i Artktis. Likevel vil det ta tid før utviklingen av regionen skyter fart.

Det var konklusjonen til geopoilitiske forskere da de møttes i Tromsø for å oppsummere sine funn.

Det store forskningsprosjektet Geopolitikk Nord ble avsluttet med denne parallellsesjonen under Arctic Frontiers i Tromsø i januar. Konferansen oppsummerte resultatene av fem års forskning som har involvert om lag 40 forskere ved et titall norske og internasjonale institusjoner. (forskning.no/SPØ)