Den arktiske sjøisen tynnes ut

Nye data viser at tykkelsen på den arktiske sjøisen går ned i takt med arealet.

Andre satellitter har allerede vist en nedgang i det arktiske arealet dekket av sjøis, og i september 2012 var dette rekordlavt. Men volumet på isen de seneste årene har ikke vært kjent.

Nå gir data fra ESAs CryoSat-satellitt gir forskerne mulighet til å beregne dette. 

En forskningsgruppe ledet av University College London har brukt disse dataene fra ESAs CryoSat-satellitt til å estimere sjøis-volum fra vinterne 2010-2011 og 2011-2012. Studien bekrefter at nedgangen i utbredelse står i ledtog med en betydelig nedgang i volumet på sjøisen.

I følge forskerne er ikke to år med CryoSat-data veiledende for en langtidsendring, men de spekulerer likevel i om lav tykkelse og -volum i vinteren 2011- 2012 kan ha bidratt til den rekordlave utbredelsen av is høsten 2012. (forskning.no/SPØ)