Ulike løsninger har blitt forsøkt, men så langt har de ikke ført fram. Tostatsløsningen som mange har fremmet har blitt mindre og mindre reelt ettersom Israel okkuperer og annekterer større og større områder.
Ulike løsninger har blitt forsøkt, men så langt har de ikke ført fram. Tostatsløsningen som mange har fremmet har blitt mindre og mindre reelt ettersom Israel okkuperer og annekterer større og større områder.

Finnes det en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina?

PODCAST: Ulike løsninger har blitt forsøkt, men så langt har de ikke ført fram. Tostatsløsningen som mange har fremmet har blitt mindre og mindre reelt ettersom Israel okkuperer og annekterer større og større områder.

Konflikten mellom Israel og Palestina blir ofte omtalt som alle konflikters mor. Den er meget kompleks og sammensatt, og diskusjoner blir ofte preget av sterke følelser på begge sider.

I ukens episode av Statsvitenskap og sånt kommer seniorforsker ved PRIO, Jørgen Jensehaugen, for å diskutere konflikten og mulighetene for en løsning.

Tre ting alle bør vite

For å forstå konflikten presenterer Jensehaugen tre ting som alle bør vite om konflikten.

For det første handler det om en moderne konflikt der nasjonale interesser hos to folkegrupper kolliderer. Det er derfor ikke snakk om en konflikt som strekker seg mange århundrer tilbake, men heller en konflikt som handler om moderne politiske konstruksjoner, slik som statsdannelse og statsborgerskap.

For det andre handler om konflikten om et uløst flyktningproblem som stammer fra 1948. 750 000 palestinere ble flyktninger i 1948, og dette problemet vedvarer til det er løst.

Myte at Israel ikke anerkjenner Palestina

For det tredje er det en myte om at palestinerne ikke anerkjenner Israel. Jensehaugen påpeker at PLO anerkjente Israel som en del av Osloavtalen, men at Israels krav om at palestinerne må anerkjenne Israel som en jødisk stat er det som har skapt problemer de seneste årene. Dette blir et problem ettersom rundt 20 prosent av innbyggerne i Israel er palestinere.

Ulike løsninger har blitt forsøkt, men så langt har de ikke ført fram. Tostatsløsningen som mange har fremmet har blitt mindre og mindre reelt ettersom Israel okkuperer og annekterer større og større områder. Konsekvensen har derfor blitt at asymmetrien er så stor mellom de to partene at dette vanskeliggjør fredsforhandlinger og løsning som begge parter kan akseptere.

Du kan lytte til episoden i spilleren under:

Powered by Labrador CMS