Bondeopprøret antyder at et viktig skifte i norsk landbruk er på vei. Det velger lobbyisme fremfor forhandlinger. Dette er en ny strategi for landbruket, og som viser at jordbruksforhandlingene er under press.
Bondeopprøret antyder at et viktig skifte i norsk landbruk er på vei. Det velger lobbyisme fremfor forhandlinger. Dette er en ny strategi for landbruket, og som viser at jordbruksforhandlingene er under press.

Bondeopprøret 2021:
Kan lønnsomheten i landbruket forbedres?

PODCAST: Bondeopprøret antyder at et viktig skifte i norsk landbruk er på vei.

Misnøyen med økonomien i landbruket har vært stor over lang tid. Denne våren har en gruppe unge og engasjerte bønder startet et opprør som har fått sterk støtte blant mange i landbruket. I denne podcasten diskuterer vi mulighetene for bedre lønnsomhet i landbruket med en av opprørsgeneralene, Tor Jacob Solberg fra Skiptvedt, som gjest.

Bondeopprøret reiser to viktige spørsmål for norsk landbruk. Er bedre lønnsomhet mulig, og hvilke alternativer som finnes for å skape bedre lønnsomhet? Og hvilken strategi landbruket bør velge for innflytelse? Vi diskuterer begge disse spørsmålene i denne episoden.

Lønnsomheten har vært svak i landbruket i mange tiår. Årlige forhandlinger med staten om priser og betingelser for landbruket har ikke gitt resultater. Større og færre gårdsbruk har heller ikke vært en løsning verken fra staten eller næringa sin side.

Denne situasjonen reiser spørsmål om tilfredsstillende lønnsomhet er mulig gjennom de tradisjonelle kanalene for landbruket. Bondeopprøret 2021 trekker i tvil tallmaterialet forhandlingene bygger på. Det går utenom Norges bondelag og appellerer direkte til forbrukere og politikere.

Tradisjonelt har landbruket valgt forhandlinger med staten som veien til innflytelse. Prisen for innflytelse innebar for Norges bondelag at de også ble ansvarlig for iverksetting av den avtalte politikken. Dermed ble Norges bondelag bundet av jordbruksavtalene. Partene fikk innflytelse på den ene siden, og ble bundet på den andre siden.

Bondeopprøret antyder at et viktig skifte i norsk landbruk er på vei. Det velger lobbyisme fremfor forhandlinger. Dette er en ny strategi for landbruket, og som viser at jordbruksforhandlingene er under press. Direkte appell til politikere og forbrukere foretrekkes fremfor lange forhandlinger og kompromiss.

Du kan lytte i spilleren under, eller finne episoden i Spotify.

Powered by Labrador CMS