Nyliberalisme brukes ofte på den økonomiske politikken som Margaret Thatcher og Ronald Reagan innførte på slutten av 70-tallet og fremover.
Nyliberalisme brukes ofte på den økonomiske politikken som Margaret Thatcher og Ronald Reagan innførte på slutten av 70-tallet og fremover.

PODCAST: Hva er egentlig nyliberalisme og hvordan skiller det seg fra klassisk liberalisme?

Nyliberalisme er en betegnelse som ofte brukes på den økonomiske politikken som Margaret Thatcher og Ronald Reagan innførte på slutten av 70-tallet og fremover.

Sentralt stod tiltak som privatisering, avbyråkratisering og deregulering av økonomien.

Etter at denne politikken ble gjennomført i Storbritannia og USA, har den blitt innført i en lang rekke land og vært den dominerende økonomiske politikken i mange vestlig land frem til i dag.

Det er en omstridt politikk fordi den legitimerer ideen om at markedet skal spille en dominerende rolle i samfunnet.

Begrepet brukes derfor ofte nedsettende av mange på venstresiden i politikken. Det blir brukt for å beskrive at profitt går foran mennesker, utbytting av natur, utenlandsk eierskap og kontroll over ressurser, samt en politikk som prioriterer store globale konsern og selskap.

Det er ikke uvanlig å lese at den neoliberale ideologien er rotårsaken til mange av de sosiale problemene vi opplever i dag.

Men hvor kommer egentlig nyliberalismen fra? Er det presist og nyttig begrep? Og hvordan skiller eventuelt nyliberalismen seg fra den klassiske liberalismen?

Dette er de sentrale spørsmålene som Statsvitenskap og sånt diskuterer i denne episoden med førsteamanuensene i statsvitenskap Sondre Lindahl og Harald Borgebund fra Høgskolen i Østfold:

Powered by Labrador CMS