Over 30 prosent av alle kaktusarter er truet av utrydning på grunn av menneskelige inngrep. (Illustrasjonsfoto: Microstock)
Over 30 prosent av alle kaktusarter er truet av utrydning på grunn av menneskelige inngrep. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Én av tre kaktusarter er utrydningstruet

Rundt 500 kaktusarter – over 30 prosent – er truet av utrydning på grunn av menneskelige inngrep, viser den første globale kartleggingen av den tornete planten.

Publisert

Funnene plasserer kaktusene blant verdens mest utrydningstruede arter, ifølge den mellomstatlige bevaringsorganisasjonen IUCN.

– Resultatene av kartleggingen kom som et sjokk for oss. Vi hadde ikke trodd at kaktusen skulle være så sterkt truet, sier prosjektets leder Barbara Goettsch.

Kaktusen stammer opprinnelig fra Amerika, men planten er i løpet av de siste århundrene blitt innført i Afrika, Australia og Europa. Kaktusen utgjør et avgjørende ledd i næringskjeden til mange dyr, deriblant mennesker.

Plantene er livsviktige kilder til næring og vann for blant annet hjort, skoghamster, kanin, prærieulv, firfisle og skilpadde – som i sin tur sprer kaktusfrøene.

Kaktusblomsten gir nektar til kolibri og flaggermus, samt bier, møll og andre insekter som bidrar til å bestøve plantene som trives best i ørkenen. I mange deler av Latin-Amerika bruker folk kaktus til mat og medisin.

Rødlista til IUCN (International Union for the Conservation of Nature) regnes som gullstandarden for vurdering av utrydningstruede dyr og planter.