Dette er isen på sørpolen på Mars. Under isen kan det være flytende vann, men ikke særlig fristende vann. (Bilde: NASA/JPL/MSSS)
Dette er isen på sørpolen på Mars. Under isen kan det være flytende vann, men ikke særlig fristende vann. (Bilde: NASA/JPL/MSSS)

Store mengder flytende vann oppdaget på Mars

Vannet er sannsynligvis supersalt og kjempekaldt.

Nå er en stor gruppe italienske forskere nesten helt sikre på at det finnes flytende og stabilt vann på Mars. Og det er mye av det.

Vannmassene skal finnes 1,5 kilometer under isen på sørpolen på Mars.

Såvidt forskerne vet, dekker vannreservoaret et område på mer enn 20 kilometer under landområdet som kalles Planum australe, som ganske enkelt betyr den sørlige sletten. Området er dekket av et permanent islag som består av vann-is og frossen karbondioksid.

Under islaget kan det altså finnes store mengder flytende vann. Men hvordan har forskerne kommet fram til at faktisk er vann der?

Radarbølger

– Du kan bruke radar til å undersøke overgangen mellom forskjellige materialer under isen, sier Anja Diez til forskning.no. Hun er forsker ved Norsk Polarinstitutt, og har vært med på å fagfellevurdere den nye artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Science.

Hun har også skrevet en kommentarartikkel i det samme tidsskriftet om forskningen på vannet under Mars-isen.

Diez har brukt radar-teknikken til å undersøke innsjøer under isen på Antarktis, hvor det er mye flytende vann under mange kilometer med is.

De italienske forskerne har brukt MARSIS, et radarinstrument som sitter på sonden Mars Express, en satellitt som har gått rundt i bane rundt Mars helt siden 2004.

En illustrasjon av Mars Express. Antennene som stikker ut er en del av MARSIS-instrumentet. (Bilde: NASA/JPL/Corby Waste)
En illustrasjon av Mars Express. Antennene som stikker ut er en del av MARSIS-instrumentet. (Bilde: NASA/JPL/Corby Waste)

Diez forklarer at du kan se overgangen mellom for eksempel is og flytende vann, fordi dette vil reflektere radarbølger med mer energi tilbake til instrumentet, sammenlignet med overgangen mellom for eksempel is og stein.

Forskerne har overvåket Mars-området Planum australe i flere år. I den nye studien beskriver de perioden mellom 2012 og 2015, og de mener de ser tydelige tegn på stabilt, flytende vann under isen.

– Jeg bruker lignende metoder, og ifølge kunnskapen vi har nå, ser dette ut som vann, sier Diez til forskning.no.

Mars i all sin prakt, som den svært tørre planeten den framstår som i dag. (Bilde: ESA/MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA/CC BY-SA 3.0)
Mars i all sin prakt, som den svært tørre planeten den framstår som i dag. (Bilde: ESA/MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA/CC BY-SA 3.0)

Men hva slags vann er det egentlig snakk om her? Dette er ikke en underjordisk innsjø som du kan drikke av.

Det første hintet er temperaturen. Mars er kald i forhold til jorden, og under isen på sørpolen på Mars regner forskerne med at temperaturen ligger på rundt -68 grader.

Men hvordan kan vannet da være flytende?

Saltlake

Vannet under isen på Mars har et mye lavere frysepunkt enn rent vann. Det må være store mengder salter som er oppløst i dette vannet. Til sammenligning har havvann på jorda, som inneholder salt, et frysepunkt på -2 grader, mens rent ferskvann fryser på 0 grader.

Mars-vannet kan ha et frysepunkt på under -70 grader.

Det har lenge vært kjent at det er perklorater av blant annet magnesium og natrium på overflaten på Mars. Dette er salter som kan være løst opp i vannet under isen, noe som kan forklare hvorfor vannet ikke er fryst til is.

Dette vannet vil være svært giftig for mennesker. Det kan etse hull i en menneskekropp hvis konsentrasjonen er høy nok, ifølge denne forskning.no-saken, om et annet mulig funn av vann på Mars.

– Dette vannet vil du ikke få i deg, sier Anja Diez.

Hva dette har å si for jakten etter liv på den røde planeten sier ikke denne studien noe om, men det finnes mikrober på jorden som lever på perklorater, ifølge Huffington Post. Men det er selvfølgelig ikke sikkert at det finnes slike små mikroorganismer på Mars.

En suppe?

Radaren på Mars Express kan si noe om hvor stor utstrekning vannmassene har, men det er fortsatt mye som er uvisst. Forskerne vet ikke hvor dypt vannet er, eller hvilken form det tar. Det kan for eksempel være jord med mye vann i seg.

– Man kan ikke se for seg en innsjø under isen, fordi vi vet ikke enda hvordan det egentlig ser ut.

Hun forteller at de kan få ganske detaljert informasjon om innsjøene under isen på Antarktis med moderne radar-utstyr som kan settes på fly som flyr over området.

Radaren på Mars Express har dårligere oppløsning, så det er begrenset hvor mye informasjon som kan hentes ut om det mulige vannet under isen på Mars.

Det er heller ikke slik at det er lett å utforske dette området. NASA-roveren Curiosity, som har vært på Mars siden 2012, har reist omtrent to mil siden den gang. Den befinner seg mange tusen kilometer unna Mars' sørpol.

Referanser:

Orosei mfl: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Science, 2018. DOI: 10.1126/science.aar7268 . Sammendrag

Diez: Liquid water on Mars. Science, 2018. DOI: 10.1126/science.aau1829 . Sammendrag

Powered by Labrador CMS