Planet ni, slik en kunstner ser den for seg. Solen sees til høyre i bildet, og den lille ringen representerer Neptuns bane.  (BildeTomruen, nagualdesign/ESO/CC BY-SA 4.0)
Planet ni, slik en kunstner ser den for seg. Solen sees til høyre i bildet, og den lille ringen representerer Neptuns bane. (BildeTomruen, nagualdesign/ESO/CC BY-SA 4.0)

Var den uoppdagede niende planeten bare en feiltolkning?

En ny studie kaster en skygge over muligheten for å finne den hypotetiske niende planeten i solsystemet.

I flere år har det blitt spekulert i om solsystemet har en stor, til nå uoppdaget niende planet. Den heter foreløpig bare «Planet 9», men flere studier peker mot at denne planeten faktisk finnes.

Hvis den er der ute, sånn som forskerne har sett for seg til nå, kan det være en diger steinplanet som er ti ganger større enn jorden, men ingen vet. 

Den går i en veldig elliptisk og lang bane rundt solen, noe som betyr at den kan bruke alt fra 10 000 til 20 000 år på en eneste runde.

Flere mener de har funnet indirekte, mulige spor etter denne planeten. Flere studier har undersøkt banene til blant annet mindre dvergplaneter og asteroider som også går i bane rundt solen.

Banene til flere av disse objektene virker som om de er ganske like hverandre, og disse objektene kan være delt i to grupper, som du kan se på bildet under. Det kan være at den niende planetens tyngdekraft påvirker disse objektene, og har ført dem inn i baner med noen like egenskaper.  

Men en ny studie sår litt tvil om denne beskrivelsen. I den nye studien har de undersøkt om banene faktisk er så like som det kan framstå.

Den nye studien, som ligger tilgjengelig hos arXiv, konkluderer med at målingene kan ha blitt tolket feil, og at det ikke er noen tegn på at de blir påvirket av en annen planet.

Alternativet er at det ikke er noe mønster, at objektene bare er tilfeldig fordelt, men at det kan se ut som om de har blitt påvirket av tyngdekraften fra «planet 9».

Banene til de forskjellige objektene som tyder på planet ni, som har en rød, stiplet linje der den hypotetiske banen er. (Bilde: nagualdesign)
Banene til de forskjellige objektene som tyder på planet ni, som har en rød, stiplet linje der den hypotetiske banen er. (Bilde: nagualdesign)

Dårlig vær

Det er vanskelig å observere objekter langt ute i solsystemet. De er små, og forhold her på jorden gjør det ikke noe lettere når man skal kikke langt ut med et teleskop på landjorda.

I noen perioder mens astronomer har lett etter disse dvergplanetene og asteroidene, har det vært dårlig vær, ifølge Nature. Dette kan gi et skjevt bilde av hva som egentlig er der ute.

Samtidig er det lettere å se små objekter som er over eller under Melkeveien som vi ser fra jorden, hevder Corey Shankman i Nature. Han har ledet arbeidet bak denne nye studien, og er forsker ved University of Victoria i Canada.

Det er vanskeligere å oppdage objekter som kan gjemme seg i forstyrrelsene fra Melkeveien, ifølge studien. Dette er illustrasjonsbilde av Very Large Telescope (VLT) i Chile . (Illustrasjonsbilde: Y.Beletsky/ESO/CC BY 3.0)
Det er vanskeligere å oppdage objekter som kan gjemme seg i forstyrrelsene fra Melkeveien, ifølge studien. Dette er illustrasjonsbilde av Very Large Telescope (VLT) i Chile . 
(Illustrasjonsbilde: Y.Beletsky/ESO/CC BY 3.0)

Dette gjør at astronomer kan se flere objekter på visse steder på himmelen, selv om det kanskje finnes mange flere objekter der som bare ikke blir oppdaget, skriver Nature. Dette betyr at det kan dukke opp mønstre som egentlig ikke er der.

Forskerne har prøvd å analysere observasjonene av de lignende banene, og ta høyde for mulige feilkilder. Da mener de at det er en god sjanse for at objektene faktisk er tilfeldig fordelt.  

Ikke død og begravet

Flere personer som tidsskriftet har snakket med, tror ikke at teorien om den niende planeten er død av denne grunnen.

– Selv om det var svakheter ved tidligere undersøkelser, kan det fortsatt bety at de har funnet spor etter en massiv planet, sier Konstantin Batygin til Nature, som er astronom ved California Institute of Technology.

Det kan også være andre, små objekter i solsystemet med baner som tilsier at det burde finnes en niende planet.  

Referanse:

Shankman mfl: OSSOS VI. STRIKING BIASES IN THE DETECTION OF LARGE SEMIMAJOR AXIS TRANS-NEPTUNIAN OBJECTS. ArXiv, juni 2017. DOI: arXiv:1706.05348. 

Powered by Labrador CMS