Den berømte Mars-meteoritten ALH 84001 inneholder oransje korn av organiske stoffer
Den berømte Mars-meteoritten ALH 84001 inneholder oransje korn av organiske stoffer

Stoffer i gammel Mars-meteoritt hinter om levelig fortid

Kanskje minnet Mars om jorda, for fire milliarder år siden?

For rundt 17 millioner år siden smalt det.

Trolig dundret en diger meteor inn i overflata på planeten Mars. Sammenstøtet var kraftig nok til å blåse en skur av steiner og støv opp fra planeten og ut i verdensrommet.

Noen millioner år senere, landet en av disse steinene i Antarktis. Der lå den og slang, inntil den ble plukket opp av forskeren Roberta Score fra NASAs Antarctic Meteorite Laboratory i 1984.

Steinen fikk navnet ALH 84001. Og så ble den berømt.

Forskere mente nemlig at de så fossiler etter mikrober i steinen. Men andre var langt fra overbevist, og diskusjonen går fremdeles.

Organiske forbindelser

Tidligere analyser har konkludert med at det finnes organiske forbindelser i steinen. Organiske stoffer omfatter neste alle forbindelser som inneholder karbon. Alt levende på jorda er bygd opp av slike stoffer. Derfor leter forskere ofte etter tegn til organiske stoffer når de jakter på liv i universet.

Men i de tidligere prøvene har det vært vanskelig å si om stoffene i steinen faktisk kom fra Mars, eller om de var forurensning fra jorda.

Nå har imidlertid japanske forskere brukt nye teknikker for å lete i steinen etter organiske forbindelser som inneholder nitrogen, et grunnstoff som er uløselig knyttet til liv slik vi kjenner det fra jorda. Nitrogen er en nødvendig byggestein i både proteiner, DNA og RNA.

Ikke nødvendigvis lagd av liv

Mizuho Koike fra Japan Aerospace Exploration Agency og kollegaene konkluderer med at det finnes organiske forbindelser med nitrogen i ALH 84001.

Så, beviser det at steinen inneholder rester etter liv?

Nei, dessverre.

Selv om liv lager organiske forbindelser, er ikke alle organiske forbindelser lagd av liv. Likevel sier det nye funnet en del interessant om Mars, mener forskerne.

Den forteller noe om hvordan planeten kan ha sett ut for veldig, veldig lenge siden.

Blå Mars?

I de senere åra har Mars-sonder som roveren Curiosity funnet overbevisende tegn til at det finnes organiske forbindelser i bakken på planeten. Men hvor kommer de fra? Og når oppstod de?

Det er her de nye funnene fra ALH 84001 kommer inn.

Mars-meteoritten består nemlig av ufattelig gammel stein. Forskerne anslår at den ble dannet for over fire milliarder år siden, trolig i et vått miljø der oppløste organiske forbindelsene ble avsatt i steinen.

Dermed ser det altså ut til at det har vært organiske stoffer på Mars ufattelig lenge.

Analysene tyder på at Mars den ikke hadde det samme harde, oksiderende miljøet som i dag, den gangen steinen ble dannet, mener Koike, ifølge en pressemelding fra Tokyo Institute of Technology.

- Mars kan ha vært mer jordlignende, mindre oksiderende, våtere og rik på organiske stoffer. Kanskje den var blå.

Referanse:

M. Koike, R. Nakada, I. Kajitani, T. Usui, Y. Tamenori, H. Sugahara & A. Kobayashi, In-situ preservation of nitrogen-bearing organics in Noachian Martian carbonates, Nature Communications, april 2020.

Powered by Labrador CMS