Kvinner som fødte med tang fikk oftere urinlekkasje enn de som fødte med sugekopp eller de som fødte uten hjelpemidler. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Kvinner som fødte med tang fikk oftere urinlekkasje enn de som fødte med sugekopp eller de som fødte uten hjelpemidler. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Urinlekkasje er vanligere hos kvinner som må føde med tang

Men er du over 50 år, er det ikke fødsler eller tang som har skylda for urinlekkasjen, viser ny forskning.

Noen sitter ikke bare igjen med en baby etter en fødsel. De kan også ha fått fødselsskader, etter komplikasjoner underveis i forløsningen av barnet.

Et eksempel på fødselsskade er urinlekkasje, for eksempel når du hoster eller nyser. Dette kan det både være flaut og vanskelig å snakke høyt om.

Professorene Guri Rørtveit og Steinar Hunskår ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen har i en tidligere studie undersøkt nettopp risikoen for skader på underlivet ved vaginal fødsel. De sammenlignet deretter med risiko for slike skader etter keisersnitt.

De fant at vaginal fødsel i noen grad gir økt risiko for å få urinveislekkasje, og mer enn ved keisersnitt.

Ulike typer fødsler

Studien fra 2003 fikk stor oppmerksomhet internasjonalt.

Nå har en internasjonal gruppe av forskere fra Finland, England og Canada samarbeidet med Rørtveit og Hunskår om nye analyser, både i det gamle datasettet og med nyere data fra den store HUNT-studien.

Forskerne har sett på om hvordan man føder vaginalt påvirker risikoen for å få urinlekkasje. Gir bruken av sugekopp eller tang økt risiko, sammenlignet med om fødselen foregår helt uten hjelpemidler?

Tang gir økt risiko

Analysen inkluderer nesten 13 700 kvinner, alle over 20 år, hvorav 12,7 prosent rapporterte om såkalt stressinkontinens.

Stressinkontinens er urinlekkasje som oppstår for eksempel når du ler, nyser eller trener.

Informasjon fra spørreskjemaene ble deretter koblet med data fra Fødselsregisteret. Forskerne fant da at om tang ble brukt i forløsningen, var det en moderat forhøyet risiko for at mor senere fikk stressinkontinens. De fant ingen økt risiko når det ble brukt sugekopp.

Mest lekkasje blant førstegangsfødende

Rørtveit og Hunskår har tidligere dokumentert at risikoen for lekkasjer er størst med det første barnet. Med andre ord spiller det mindre rolle om du føder flere barn.

– I en fødsel er prioritet nummer én å få barnet ut. Da er en eventuelt seinere risiko for urinlekkasjer ganske underordnet, understreker Rørtveit.

Alder en viktig faktor

I den nye studien har forskerne vist at alderen til kvinnen er sentral for sammenhengen mellom fødsel og inkontinens. Når kvinner er fylt 50 år, viser dataene nemlig at barnløse har like stor risiko for å ha urinlekkasje som de som har født vaginalt, både med og uten tang:

– Dette betyr at man ikke kan skylde på fødsler om kvinner får urinlekkasje i 65-årsalderen og må opereres for det, forklarer Hunskår.

Rørtveit og Hunskår sier også at selv om det er få som blir forløst med tang i Norge, er slik ny informasjon viktig for den legen som skal vurdere hvilken forløsningsmetode hun skal bruke under fødselen, og selvsagt også for den fødende kvinnen:

– Det er nyttig for fødselslegene å vite hvilken risiko de eventuelt seinere utsetter kvinnene for ved å velge tangforløsning, mener forskerne.

Referanse:

Riikka M. Tähtinen m.fl: Long-term risks of stress and urgency urinary incontinence after different vaginal delivery modes. Gynecology. 2018. DOI: doi.org/10.1016/j.ajog.2018.10.034. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS