Folket i nord under klimalupen

De lever tett på naturen og er sårbare for endringer i klimaet. Nå studerer forskere hvordan folk i nordområdene i de åtte arktiske landene blir påvirket av klimaendringer.

I Lebesby er fiske en viktig næring men også kraftsektoren har blitt viktig etter at en vindmøllepark ble etablert i kommunen. (Foto: Petter Haugneland)
I Lebesby er fiske en viktig næring men også kraftsektoren har blitt viktig etter at en vindmøllepark ble etablert i kommunen. (Foto: Petter Haugneland)

Om CAVIAR

Formålet med CAVIAR er å oppnå kunnskap om prosessene som skaper sårbarhet samt å forstå tilpasningsmuligheter til klimaendringer i arktiske samfunn. Gjennom tverrfaglig samarbeid og sammenlignende studier vil CAVIAR identifisere hvilke sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske prosesser på ulike nivå som er avgjørende for menneskers sårbarhet og deres tilpasningsstrategier. CAVIAR er et prosjekt under Det Internasjonale Polaråret 2007-2008 som startet våren 2007.

Mer om CAVIAR-prosjektet

Nylig var norske og canadiske forskere i Finnmark og Nordland for å besøke noen av lokalsamfunnene hvor forskningsprosjektet CAVIAR (Community Adaptation and Vulnerability in the Arctic Regions) studerer sårbarhet og tilpasning til klimaendringer.

CAVIAR er et samarbeidsprosjekt mellom forskere i de åtte arktiske landene som studerer hvordan folk i nordområdene kan tilpasse seg klimaendringer.

Ved hjelp av lokal kunnskap finner forskerne ut hvilke problemer og muligheter folk som bor i disse områdene ser.

– I samtale med lokalbefolkningen får vi en unik tilgang til informasjon som vi ikke kunne fått ved å sitte på et kontor i langt borte. Samfunnene som er med i forskningsprosjektet forteller oss hvilke problemstillinger og muligheter de står overfor når klimaet endrer seg.

CICERO-forsker Grete K. Hovelsrud leder CAVIAR-prosjektet som ser på sårbarhet og tilpasning til klimaendringer i nordområdene. (Foto: Petter Haugneland)
CICERO-forsker Grete K. Hovelsrud leder CAVIAR-prosjektet som ser på sårbarhet og tilpasning til klimaendringer i nordområdene. (Foto: Petter Haugneland)

– Senere kommer vi tilbake med skreddersydde lokale klimascenarier som planleggerne i kommunen kan bruke i sitt arbeid med å tilpasse seg klimaendringene, sier leder av prosjektet, CICERO-forsker Grete K. Hovelsrud.

Et av stedene de norske og canadiske forskerne har besøkt, er kommunen Nesseby i Finnmark. Kommunen ligger innerst i Varangerfjorden og har 826 innbyggere, hvorav 70 prosent er sjøsamer.

Naturen er viktig i Nesseby

– For oss er bruk av naturen viktig. Det er derfor det fortsatt bor folk her. Vi er vant med et stabilt klima med kort sommer og lang vinter.

– Hvis klimaet endrer seg, vil det få konsekvenser for oss, sier Inger Katrine Juuso, ordfører i Nesseby kommune.

Folkene i kommunen livnærer seg hovedsakelig av primærnæringene fiske og landbruk. I tillegg er friluftsliv en viktig fritidsaktivitet.

– Vi bor ikke her på grunn av kaffe latte og teatertilbudet, men på grunn av enkel tilgang til naturen. Vi ønsker å bo her, og da trenger vi naturen både til livets opphold og til fritid, sier Juuso.

CICERO-forsker Stine Rybråten har bodd i Nesseby i over et år i forbindelse med sin doktorgrad hvor hun studerer forholdet mellom mennesker og naturbruk.

Gjennom sitt arbeid har hun fått innblikk i mange av problemstillingene og mulighetene folk i Nesseby ser når klimaet endrer seg.

Torskens skjebne i Lebesby

CICERO-forsker Grete K. Hovelsrud (t.h.) i samtale med Toril Svendsen (t.v.) og varaordfører Stine Akselsen i Lebesby kommune. (Foto: Petter Haugneland)
CICERO-forsker Grete K. Hovelsrud (t.h.) i samtale med Toril Svendsen (t.v.) og varaordfører Stine Akselsen i Lebesby kommune. (Foto: Petter Haugneland)

I Kjøllefjord i Lebesby kommune er det fiske som er den største næringen.

Toril Svendsen som har ansvaret for næringsutviklingen i kommunen, er bekymret for torskens skjebne.

– Akkurat nå har vi problemer fordi finanskrisen har ført til liten etterspørsel og lav pris på torsken. Men jeg ser større utfordringer hvis klimaendringer fører til at torsken flytter seg fra området.

– Vi er vant med markedssvingninger, men torsken har alltid vært her, sier Svendsen.

Gir tilbake

I Lebesby kommune har CICERO-forsker Jennifer West tilbrakt mye tid for å høre hvilke utfordringer folkene i kommunen ser for stedet de bor og hvor viktig klimaendringer er for deres hverdag.

I neste fase har forskerne i samarbeid med kommunen holdt folkemøter for å presentere noen av resultatene man har kommet fram til i prosjektet.

– Med denne unike forskningsmetoden får vi som forskere input til hva vi bør forske på for å være relevante for beslutningstakere i kommunen.

– Samtidig får vi gi resultatene fra prosjektet tilbake til dem som tross alt har satt av tid til oss og gitt oss verdifull informasjon, sier Grete K. Hovelsrud.

Likheter og forskjeller i Canada

De to canadiske forskerne Robin Sydneysmith (t.v) og Mark Andrachuk har nylig vært i Norge for å lære mer om hvordan folk i Nord-Norge forholder seg til klimaendringer. (Foto: Petter Haugneland)
De to canadiske forskerne Robin Sydneysmith (t.v) og Mark Andrachuk har nylig vært i Norge for å lære mer om hvordan folk i Nord-Norge forholder seg til klimaendringer. (Foto: Petter Haugneland)

De to canadiske forskerne Robin Sydneysmith og Mark Andrachuk har jobbet med lignende problemstillinger innenfor CAVIAR-prosjektet i områder med en stor andel urfolk, som for eksempel inuitfolket.

De besøker Nord-Norge for å lære om forskjeller og likheter mellom Canada og Norge.

– Mitt førsteinntrykk er at det er mange likheter mellom folk som bor i Nord-Norge og områdene vi studerer i Canada. Naturbruk er viktig i disse områdene og naturen har alltid endret seg.

– Vi som bor lenger sør har kanskje noe å lære fra folk i nord om tilpasning til klimaendringer, sier Robin Sydneysmith.

Senere skal alle forskerne i CAVIAR-prosjektet gå sammen for å sammenligne de ulike stedene de har vært og finne likheter som kan brukes av andre i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringer.

I Norge er det Nesseby, Lebesby, Vestvågøy og Hammerfest kommuner som er samarbeidspartnere i prosjektet.

Powered by Labrador CMS