– Helsepersonell bør være mer oppmerksomme på vekstutviklingen hos barn med minoritetsbakgrunn, sier forskeren bak studien. (Illustrasjonsfoto: Dimmo / Shutterstock / NTB scanpix)
– Helsepersonell bør være mer oppmerksomme på vekstutviklingen hos barn med minoritetsbakgrunn, sier forskeren bak studien. (Illustrasjonsfoto: Dimmo / Shutterstock / NTB scanpix)

Norske forskere fant kobling mellom etnisitet og fedme hos barn

Fire- og femåringer med bakgrunn fra Midtøsten og Nord-Afrika har nesten dobbelt så høy risiko for overvekt som barn med europeisk bakgrunn.

Publisert

Det viser en ny norsk studie der 823 friske gravide kvinner i Groruddalen og 570 barn er fulgt. 59 prosent av kvinnene hadde etnisk minoritetsbakgrunn.

I studien fant forskerne at overvekt forekom hos 13 prosent av barna med europeisk bakgrunn, og blant 22 prosent hos barn med bakgrunn fra Midtøsten eller Nord-Afrika, skriver Dagens Medisin.

Samtidig fant man at 26 prosent av barna med sørasiatisk bakgrunn var tynne, mot rundt 10 prosent hos barn med europeisk bakgrunn.

– Vi har justert for ulike faktorer, blant annet svangerskapsdiabetes, mors kroppsmasseindeks, alder, utdanningsnivå, kosthold og fysisk aktivitet og barnas fødselsvekt. Vi finner at dette er reelle etniske forskjeller, og det handler ikke bare om mors vekt, sier Ingun Toftemo til Dagens Medisin.

Hun er fastlege på Lillehammer, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO) og førsteforfatter av studien som nylig ble publisert i tidsskriftet BMC Public Health.

– Helsepersonell bør være mer oppmerksomme på vekstutviklingen hos barn med minoritetsbakgrunn, sier Toftemo, som er førsteforfatter av studien.

– Det er mye lettere å forebygge overvekt hos barn enn å behandle overvekt hos voksne. Vi vet fra før at personer med etnisk minoriteter har høyere risiko for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Disse funnene tyder på at man bør inn tidligere for å fremme god helse i minoritetsbefolkningen, sier Toftemo.