Torsken takler sykdom på sin måte

Torsken takler infeksjoner på andre måter enn laks. Mer kunnskap om hvordan kan gi oppdrettsnæringen kan få nye vaksiner.

Til tross for torskens tilsynelatende mangelfulle immunforsvar, klarer den seg likevel godt mot en rekke sykdommer. (Foto: Colourbox)
Til tross for torskens tilsynelatende mangelfulle immunforsvar, klarer den seg likevel godt mot en rekke sykdommer. (Foto: Colourbox)

HAVBRUK – en næring i vekst

Forskningsrådets havbruksprogram skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.

Fakta om hovedprosjektet

Prosjekttittel:  Translating the cod genome for aquaculture
Prosjektperiode: 2010–2014
Finansiering:  Forskningsrådet/ Havbruksprogrammet
Prosjektledelse: Universitetet i Oslo

Så langt har de lave prisene på villfanget torsk gjort torskeoppdrett lite lønnsomt. Men også kostbart fôr, sykdom og høy dødelighet har vært utfordrende.

I 2011 påviste norske forskere at torskens immunforsvar er vesentlig forskjellig fra laksen sitt.

Torsken mangler for eksempel en undergruppe av de såkalte T-cellene, hvite blodlegemer som er viktige for produksjon av antistoffer og som er avgjørende for immunforsvarets hukommelse. Torsken har derfor ikke de mekanismene som med suksess er utnyttet til vaksineringsprogrammer for laks.

Til tross for torskens tilsynelatende mangelfulle immunforsvar, klarer den seg likevel godt mot en rekke sykdommer.

Monica Hongrø Solbakken tar utgangspunkt i torskens avvikende immunforsvar i sitt doktorgradsarbeid ved Universitet i Oslo. 

– Jeg ønsker å finne ut om torsken bruker alternative strategier i sin bekjempelse av sykdom, sier Solbakken som til daglig jobber ved CEES – Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo.

Tester vaksiner

Sykdommen francicellose gir kroniske betennelsesknuter i torskens organer. (Foto: Rama Bangera, Nofima AS)
Sykdommen francicellose gir kroniske betennelsesknuter i torskens organer. (Foto: Rama Bangera, Nofima AS)

Sammen med Marit Seppola og Helene Mikkelsen ved Nofima i Tromsø studerer hun spesielt hvordan torskens immunsystem reagerer på bakteriesykdommen francicellose og virussykdommen vibriose.

Begge sykdommene er registrert på oppdrettstorsk. Etter vaksinering mot vibriose er det observert økt beskyttelse hos oppdrettstorsk.

– Det er svært interessant å finne svar på om og hvordan vaksinering kan virke på torsk, når den mangler sentrale komponenter i det adaptive immunforsvaret, altså det systemet som gjør at kroppen kan skreddersy forsvar mot sykdommer, forteller Solbakken.

Kunnskap for å forebygge

Monica Hongrø Solbakken. (Foto: Rama Bangera, Nofima AS)
Monica Hongrø Solbakken. (Foto: Rama Bangera, Nofima AS)

Hun vil gjennom sitt arbeid bidra til økt innsikt om hvordan torsken ordner sitt sykdomsforsvar. Kunnskapen kan komme til bruk i oppdrettsnæringen i framtida, og kan danne grunnlag for nye måter å forebygge sykdommer på.

– Dersom konklusjonen blir at torsken ikke kan vaksineres, må vi benytte oss av preventive tiltak og behandling. Det kan i verste fall bety at torskeoppdrett blir vanskelig på grunn av smittefare fra villfisk og bakterier som naturlig finnes i sjøen, forklarer hun.

– I beste fall finner vi at torsken har et alternativt system vi kan utnytte, slik at det kan utvikles nye og virksomme vaksiner, sier Monica Hongrø Solbakken.

Powered by Labrador CMS