Stillingsannonser på forskning.no

forskning.nos lesere er mange: 50 000 lesere hver dag som sammen leser over 75 000 artikler daglig. Er du på jakt etter høyt utdannede og kunnskapstørste ansatte, bør du annonsere hos oss.  

Ta kontakt med Preben Forberg
mobil 41 31 08 79,
[email protected]

KJØP AV ENKELTANNONSER

Oppføring i stillingsbasen kr 5 300 pr. stilling,
I rullesjakt på forsiden av forskning.no/eller SciencNordic: kr 2 100.

Medlemspris gratis ved kjøp av banner.

Logo banner kr. 8 900,- frem til søknadsfrist. Medlemspris 6 900,- inkl rullesjakt

Tårnbanner + knapp 1 side forskning.no (størrelse: 180 x 340 px)  kr. 8 900,- pr uke
Medlemspris 6.900,- inkl rullesjakt og til søknadsfristen går ut.

Alle oppgitte priser er eks mva.

ÅRSAVTALER

Ta konakt om du ønsker et tilbud på årsavtale for stillingsannonser hos forskning.no.

Disse har årsavtale med forskning.no:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Christian Michelsen Research
Det teologiske Menighetsfakultetet
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen Vestlandet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen Innlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Institutt for samfunnsforskning
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
NIFES
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nord universitet
NordForsk
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges musikkhøgskole
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning NIVA
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Norsk Regnesentral
Norsk Romsenter
NOVA
RBUP Øst og Sør
Senter for internasjonalisering av utdanning - SIU
Simula Research Laboratory
SINTEF
Statens institutt for rusmiddelforskning – SIRUS
Statistisk sentralbyrå - SSB
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT Norges arktiske universitet
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
Veterinærinstituttet

Powered by Labrador CMS