Fakta om våre lesere

forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning. forskning.no bringer nyheter, fungerer som en ressursbank for brukerne, og er kunnskapsbank for lærere, studenter og elever.  

Besøksstatistikk:

Ukentlige tall:
Besøk: ca 148.000
Unike besøk: ca 109.000
Sidevisninger: ca 256.000 pr. uke

Daglig:
Besøk: ca 20.000
Sidevisninger: ca 41.000

Antall sider pr. besøk: ca 1,9 sider
Besøkstid pr. økt: ca 2,4 minutter (gjennomsnitt)

Daglige lesere: 45%
Ukentlige lesere: 33%
Månedlige lesere: 9%
Oftere/sjeldnere: 9%
Førstegangsbesøkende: 4%

Demografiske kriterier:
Under 20 år: 3%
Mellom 20 og 30 år: 20%
Mellom 30 og 40 år: 25%
Mellom 40 og 50 år: 23%
Mellom 50 og 60 år: 18%
Over 60 år: 11%

Menn: 50%
Kvinner: 50%

De fleste av våre lesere bor i landets fem største byer og der det er størst tetthet av universitet/høyskoler og utdanningsinstiusjoner. 80 % av våre lesere har høyere utdanning. De har høy inntekt, reiser mye og er generelt over gjennomsnittet aktive, både på jobb og privat. 

Se også våre annonsepriser

Preben Forberg
[email protected]
Telefon 22 80 98 95

Powered by Labrador CMS