Styret i forskning.no

Jan-Børge Tjäder er styreleder i Foreningen for drift av forskning.no.

(Foto: Ahus)
(Foto: Ahus)
(Foto: Sintef)
(Foto: Sintef)
(Foto: Universitetet i Oslo)
(Foto: Universitetet i Oslo)

 

Jan-Børge Tjäder
Styreleder
Avdelingsdirektør, Avdeling for administrativ støtte, Universitetet i Oslo
j.b.tjader(at)admin.uio.no

Morgan Lillegård
Styremedlem
Direktør, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Nofima
morgan.lillegard(at)nofima.no

Nina Tveter
Styremedlem
Redaktør i Gemini, NTNU
nina.tveter(at)ntnu.no

Karen Anne Okstad
Styremedlem
Kommunikasjonsrådgiver, Universitetet i Stavanger
karen.a.okstad(at)uis.no

 

Paal Pedersen
Styremedlem
Kommunikasjonsdirektør, Universitetet i Agder
paal.pedersen(at)uia.no

Marina Tofting
Styremedlem
Leder for samfunnskontakt og kommunikasjon, Det Norske Videnskaps-Akademi.
marina.tofting(at)dnva.no

Thomas Evensen
Nestleder i styret
Avdelingsdirektør Kommunikasjon, Norges forskningsråd
tev(at)forskningsradet.no

-

Eivind Torgersen
Styremedlem, ansatterepresentant
journalist, forskning.no
[email protected]

 

1. varamedlem:

Karoline Ski
Kommunikasjonssjef, SINTEF
Karoline.Ski(at)sintef.no

 

2. varamedlem:
Geir Boye Lindhjem
kommunikasjonssjef, AHUS
giln(at)ahus.no
 

Arnfinn Christensen
Varamedlem for de ansatte
Journalist i forskning.no
[email protected]

Marte Dæhlen
Varamedlem for de ansatte
Redigerer i forskning.no
[email protected]