- Jeg har stor tro på at vi skal få til overgangen til å gjøre offentlig finansiert forskning umiddelbart og åpent tilgjengelig, sier administrerende direktør i Forskingsrådet John-Arne Røttingen. (Foto: Tore Oksholen)
- Jeg har stor tro på at vi skal få til overgangen til å gjøre offentlig finansiert forskning umiddelbart og åpent tilgjengelig, sier administrerende direktør i Forskingsrådet John-Arne Røttingen. (Foto: Tore Oksholen)

Innføringen av Plan S er utsatt med et år

For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene med Plan S, er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021.

cOAlision S har lansert den endelige Plan S med veileder for iverksetting. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering er utsatt og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

– Siden vi lanserte Plan S høsten 2018 har det skjedd mer bevegelse i retning av åpen publisering enn på svært mange år før det. Dette er veldig positivt og nå er det mange prosesser som er i gang. Derfor har jeg stor tro på at vi skal få til overgangen til å gjøre offentlig finansiert forskning umiddelbart og åpent tilgjengelig, sier administrerende direktør i Forskingsrådet John-Arne Røttingen i en uttalelse på Forskningsrådets nettsider.

Plan S er et initiativ fra EU for å gjøre all offentlig forskning åpent tilgjengelig.

Flere endringer

– Vi merker en større endringsvilje hos forlagene nå enn tidligere. Avtalene vi inngikk med Wiley og Elsevier tidligere i vår er eksempler på dette. Det viser at det internasjonale trykket for åpen publisering har påvirket holdningene hos forlagene, sier Nina Karlstrøm i Unit som leder forhandlingene med de store forlagene på vegne av norske institusjoner i samme uttalelse.

Én av endringene er at det nå er tydeligere enn tidligere på at det avgjørende er at prinsippet om umiddelbar tilgjengelighet følges. Koalisjonen støtter mange ulike modeller for å oppnå dette, ifølge Forskningsrådet. Blant annet er åpne arkiver mer eksplisitt beskrevet som en vei til åpen tilgang i tillegg tilåpne tidsskrifter og plattformer.

Det er også blitt tydeligere at forskere eller institusjonene de er tilknyttet skal beholde opphavsrett til publikasjonene, og at rettighetene ikke skal overføres til forlag.

- Enklere for institusjonene

Det er også myket opp i kravet til lisensiering. Det åpnes for å bruke flere typer åpne lisenser når spesielle hensyn tilsier det. Det åpnes for at artikler unntaksvis kan publiseres under CC BY-ND-lisensen, som ikke tillater at andre gjør noen endringer med artikkelen. Det opprinnelige forslaget tillot bare CC-BY 4.0-lisensen, som tillater at andre kan bearbeide publiserte arbeider, skriver Forskerforum.

Forskerforum skriver også at overgangsordningene utvides med et år, og tillates ut 2024, samt at det vil bli flere overgangsordninger.

– Mye av tilbakemeldingene på Plan S har gått på tempoet, og måten publiseringen skulle foregå på. Dette har vi tatt hensyn til. Nå kommer vi med et tydelig krav, men med flere muligheter for hvordan dette kan innfris. Vi åpner for flere typer overgangsordninger som skal gi muligheter for publisering i samsvar med Plan S. Dette vil gjøre det enklere for institusjonene å inngå avtaler om åpen publisering med utgivere. Slik legger vi til rette for at forskningssektoren kan finne gode måter å implementere Plan S på, sier Røttingen.

Denne saken ble først publisert i Universitetsavisa.

Powered by Labrador CMS