– At vi kommer godt ut i årets indikatorrapport er følgene av et langsiktig og møysommelig arbeid med å heve kvaliteten på forskningen og å etablere gode samarbeidsrelasjoner, sier rektor Dag Rune Olsen. (Foto: Tor Farstad)
– At vi kommer godt ut i årets indikatorrapport er følgene av et langsiktig og møysommelig arbeid med å heve kvaliteten på forskningen og å etablere gode samarbeidsrelasjoner, sier rektor Dag Rune Olsen. (Foto: Tor Farstad)

– Dette er et solid gjennomslag for vår forskning

Universitetet i Bergen troner øverst på lista når landets institusjoner blir målt på internasjonalt samarbeid og siteringer. 

Dette er indikatorrapporten:

Indikatorrapporten utgis av Forskningsrådet, og presenterer en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

Det er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse.

Årets rapport legges fram torsdag 19. oktober, og bringer oppdaterte tall og trekker linjene tilbake i tid gjennom de 20 år Indikatorrapporten har eksistert.

I samarbeid med På Høyden

Artikkelen er utgitt av Universitetet i Bergens uavhengige avis, På Høyden.

Den 249 sider lange Indikatorrapporten ble torsdag lagt fram i Forskningsrådets lokaler i Oslo. Indikatorrapporten bringer ferske tall fra norsk forskning, innovasjon og utvikling, og viser hvordan de enkelte institusjonene gjør det i forhold til hverandre.

I den nye rapporten står det at Universitetet i Bergen (UiB) er best i landet på siteringer og internasjonalisering. 

UiB-Rektor Dag Rune Olsen er tilfreds med tallenes tale.

– Det er hyggelig at vi gjør det bra når vi måles på internasjonalisering og på siteringer. Dette betyr at våre forskere regnes som attraktive internasjonalt. Som rapporten viser blir de ofte sitert, og de er ønskede partnere til internasjonalt forskningssamarbeid. Dette er profilen vi ønsker å ha på UiB, og det viser at vi har et solid gjennomslag for vår forskning, sier han til På Høyden. 

Stein på stein

I Indikatorrapporten står det at 61 prosent av forskningsprosjektene ved UiB skjer i internasjonalt samarbeid. Det er den høyeste andelen i Norge. På plassene bak følger Universitetet i Oslo og NMBU med henholdsvis 59 og 45 prosent. På de store statlige høgskolene var andelen langt lavere. Høgskolen i Oslo og Akershus ligger på 20 prosent, mens Høgskolen i Sørøst-Norge er på 25 prosent.

 

Universitetet i Bergen skårer best på siteringsindeksen, også her rett foran UiO.

– Har du noen forklaring på hvorfor UiB kommer godt ut denne gangen?

– At vi kommer godt ut i årets indikatorrapport er følgene av et langsiktig og møysommelig arbeid med å heve kvaliteten på forskningen og å etablere gode samarbeidsrelasjoner. Det har vært et jevnt og trutt arbeid som nå gir synlige resultater, sier Dag Rune Olsen.

Nedgang i tallet på avlagte doktorgrader

– Tallet på avlagte doktorgrader økte jevnt i årene fram til 2009. De siste årene har tallene vært litt opp og ned. Toppåret var i 2013 med 246 doktorgrader. I år er tallet 227. Det fluktuerende mønsteret har UiB til felles med de andre universitetene. Men hva skyldes det?

– Det kan delvis forklares med at når vi søker om eksterne forskningsmidler, ber vi i tillegg om postdoktorstillinger framfor stipendiatstillinger. Dette handler om at du får gjort mer forskning når du ansetter en postdoktor, ettersom noe av tiden i stipendiatstillingen er bundet opp av andre plikter. Så nedgangen i tallene på doktorander kan til en viss grad forklares som en intendert endring. 

Denne artikkelen ble først publisert på På Høyden.

Powered by Labrador CMS