Hanne Harlem ny universitetsdirektør

Ass. direktør i Norsk Hydro ASA, Hanne Harlem, er ansatt som ny universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo.

Det er første gang universitetsstyret har ansatt den administrative topplederen etter at denne myndigheten er delegert til universitetene fra Regjeringen, skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Hanne Harlem er snart 39 år. Hun har et bredt samfunnsengasjement bak seg, blant annet som justisminister i 2000-2001.

Hanne Harlem har juridisk embetseksamen fra UiO i 1990. I studietida var hun studentstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett. I perioden 1990-98 var hun advokatfullmektig og senere advokat hos Regjeringsadvokaten, men hadde permisjon derfra for å være personlig sekretær for statsråd Matz Sandman, Barne- og familiedepartementet.

Harlem har vært byråd for barn og utdanning i Oslo kommune, dommerfullmektig ved Nord-Troms herredsrett og sjefsjurist i Kredittilsynet. Fra 1998 var hun advokat i Norsk Hydro ASA og fra 1. januar 2000 ass. direktør samme sted. Det var fra denne stillingen hun hadde permisjon som justisminister.

Harlem har gjennom 20 år hatt en lang rekke verv, blant annet som medlem av Oslo bystyre. I studietida var hun medlem av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo og fakultetsrådet ved Det juridiske fakultet. Hun har vært sensor ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø og hatt undervisningsoppdrag i Tromsø.

Harlem har vært styreleder ved Sunnaas sykehus og nestleder for Ullevål sykehus og sitter som styreleder for Hydrokraft AB og medlem av NHOs hovedstyre.

Et regjeringsoppnevnt utvalg - Ryssdalutvalget - la 23. september fram forslag til lov om universiteter og høgskoler. UiO foretar samtidig selv en bred gjennomgang av sin egen styrings- og ledelsesstruktur. Disse prosessene kan føre til endringer i stillingens ansvars- og myndighetsområde.

Powered by Labrador CMS