Forskerforbundet mener det ikke er universitetene og høyskolenes ansvar å luke ut studenter som ikke har oppholdstillatelse i Norge. (Illustrasjonsfoto: Frank May, NTB scanpix)
Forskerforbundet mener det ikke er universitetene og høyskolenes ansvar å luke ut studenter som ikke har oppholdstillatelse i Norge. (Illustrasjonsfoto: Frank May, NTB scanpix)

– Universiteter kan ikke være grensekontrollører

Forskerforbundet reagerer på regjeringens nye lovforslag om at universiteter og høyskoler skal ha ansvar for å luke ut studenter som ikke har oppholdstillatelse i Norge.

Fram til nå har det vært UDIs oppgave å finne ut av om studenter har lovlig opphold i landet. Kunnskapsdepartementet foreslår å endre universitet- og høyskoleloven slik at personer uten lovlig opphold ikke skal kunne studere i Norge, og mener at skolene selv skal kontrollere studentenes oppholdsstatus gjennom UDIs informasjonsregister.

– Grensekontroll er utlendingsmyndighetenes oppgave og kompetanse. Akademia skal drive med forskning og utdanning, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Tidligere har også Advokatforeningen uttalt seg kritisk til at universitetene skal drive det de kaller for «innvandringskontroll». De mener lovendringen er unødvendig fordi opptak til høyere utdanning allerede krever gode norskkunnskaper og studiekompetanse.

– Saksbehandlingen i slike saker krever kompetanse. Vår forståelse av utlendingsloven tilsier at dette ansvaret tillegges utlendingsmyndighetene, sier Advokatforeningens leder Erik Keiserud til studentavisen På Høyden ved Universitetet i Bergen. 

Powered by Labrador CMS