- Stjernø angriper akademisk selvstyre

Stjernøutvalgets legger opp til omkamp om valgt eller tilsatt rektor og styreledelse og styresammensetning. Dette bør ikke bli glemt, midt oppi debatten om sammenslåing, mener Forskerforbundet.

Publisert

For få år siden konkluderte Stortinget med at institusjonene selv skulle få velge styringsordning.

- Men nå foreslår Utvalget for høyere utdanning å lovfeste enhetlig ledelse, ekstern styreleder og sidestilling av valgt og tilsatt rektor, står det i en pressemelding fra Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo.

Forskerforbundet mener fremdeles at enhetlig ledelse svekker den faglige ledelsen, samtidig som den undervurderer den administrative kompetansen som ligger i universitetsdirektørstillingen.

- Vi mener dessuten at innføring og gjennomføring av for eksempel “kvalitetsreformen” med all mulig tydelighet viser at todelt ledelse ikke har vært til hinder for utøvelse av omstilling og tydelig styring for Universitetet i Oslo.

Ved forrige lovrevisjon uttalte Universitetet at det også i framtiden vil være viktig å sørge for at universitetets og medarbeidernes faglig uavhengighet får en klar og trygg forankring i vedtekter, styringssystem og ledelsesstruktur.

Ekstern styreleder er et angrep på akademisk selvstyre og vil medføre en for stor avstand mellom grunnivået og styrets ledelse, skriver Forskerforbundet.