Mot planer om sammenslåing

- Tvungen sammenslåing er ikke veien å gå. Sammenslåing av institusjoner må baseres på frivillighet, mener rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen.

Publisert

Innspill fra universitetsrektorene til Stjernøutvalget 2. november 2007

Vi mener det vil være meget uheldig å slippe universitetsbetegnelsen fri
Vi vil understreke at eventuelle forslag om sammenslåinger av institusjoner må baseres på frivillighet
Vi ønsker insitamenter til faglig samarbeid på tvers av institusjonsgrenser
Vi mener at universitetenes og høyskolenes nåværende tilknytningsform til staten må opprettholdes
Vi vil framheve at universitetene må gis muligheter til å utvikle seg som internasjonale kunnskapsinstitusjon

Stjernø-utvalget går inn for en omfattende omstrukturering og vil redusere antallet statlige institusjoner drastisk, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Bergen.

Rektor Sigmund Grønmo mener at en slik modell ikke blir mer effektiv, men mindre slagkraftig for forsknings- og utdannings-Norge.

Rektorer imot

Alle universitetsrektorene i Norge er imot tvangssammenslåing og mener insitamenter til faglig og utdanningsmessig samarbeid på tvers av institusjonene er en bedre løsning, skriver Universitetet i Bergen.

 

 

 
 

- Landsdelsuniversiteter blir for heterogene og kompliserte organisasjoner som blir vanskelige å styre og lede, og som får en utydelig og diffus profil, hevder Grønmo, som påpeker at det er store forskjeller mellom universitetene og høgskolene.

For forskjellige

I dag står universitetene for 84 prosent av forskningspubliseringen og 97 prosent av doktorgradene, høgskolene for henholdsvis 12 og 1 prosent.

Grønmo frykter at en sammenslåing vil føre til at de norske universitetene fortoner seg mer som rene utdanningsinstitusjoner, som ikke vil kunne bruke forskning og forskerutdanning i fagmiljøene til å tiltrekke seg attraktive utenlandske forskere på toppnivå.

- Høgskolene på sin side risikerer å bli usynliggjort og overkjørt i forhold til de større universitetsmiljøene, sier Grønmo.