–  Likestillingsprisen har vært med på å gi en viktig signaleffekt til institusjonene, mener Mari Sundli Tveit, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som tidligere har vunnet prisen. (Foto: Gisle Bjørneby, NMBU)
– Likestillingsprisen har vært med på å gi en viktig signaleffekt til institusjonene, mener Mari Sundli Tveit, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som tidligere har vunnet prisen. (Foto: Gisle Bjørneby, NMBU)

Regjeringen kutter ut likestillingspris, Kreftforeningen gir millioner til forskning

Her får du de viktigste nyhetene fra universitets- og høgskolesektoren fra uka som gikk.

Økonomi og forskningspolitikk

173 millioner kroner til kreftforskning

De første av 109 forskere har fått tildelt midler til sine forskningsprosjekter fra Kreftforeningen.

Kreftforeningen

Regjeringa kuttar ut bistandsland: Må seia nei til helsestudent frå Gambia

Helsestudentar frå Gambia får ikkje lenger pengar til å studera i Noreg. – Eg blir arg og irritert, seier medisinprofessor Johanne Sundby, som fryktar at eit 22 år langt samarbeid om helseforsking kan ta slutt.

Uniforum

Over og ut for likestillingsprisen

Regjeringen vil ikke lenger premiere likestillingsarbeid i akademia. 

Forskerforum

NMBU-rektor etterlyser nye virkemidler for likestilling

Det er synd at likestillingsprisen nå fjernes, mener NMBU-rektor. Hun etterlyser nye virkemidler som kan erstatte den.

NMBU

Lønnsom transportforskning går løs på ti nye år

“Grønn bølge” for lastebiler om natten, kø-prising av tog og smarte godsvarer som finner ruten sin selv. Resultatet av åtte års transportforskning i Smartrans ble denne uken levert samferdselsminister Solvik-Olsen. Forskningsrådet lanserer nå et nytt tiårig transportforskningsprogram.

Forskningsrådet

Norske forskere må søke både i EU og USA

Forskningsrådet stimulerer til samarbeid med fremragende miljøer på begge kontinenter og anbefaler å søke både USAs føderale programmer og Horisont 2020.

Forskningsrådet

Endringer ved neste utlysning av SFF

Ny utlysning av sentre for fremragende forskning – SFF – er planlagt senhøsten 2015. Forskningsrådet har justert måten søknadene vil bli vurdert på i første trinn i søknadsbehandlingen. Også målene for SFF-ordningen er oppdatert.

Forskningsrådet

–  Modig og konkret langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning får skryt for forpliktende opptrapping. - Men den svarer ikke på sektorens behov, mener forskerne.

Forskerforum

––––––––––––––—

Sammenslåinger

UiO vil underlegga seg Simula og Universitetssenteret på Kjeller

Simulasenteret på Fornebu og Universitetssenteret på Kjeller kan bli slått saman med Universitetet i Oslo. Simula går imot, medan senteret på Kjeller er avventande.

Uniforum

– For mye er for uklart til å fatte fusjonsvedtak nå

Rektor Gunnar Bovim har ingen klar fusjonsanbefaling til NTNUs styre. Til det henger for mange ubesvarte spørsmål i lufta, mener han.

Universitetsavisa

–  Uheldig at Sintef-direktøren er så avvisende til sammenslåing

Styremedlem i NTNU, Bjarne Foss, mener Sintef-direktør Unni Steinsmo har en uheldig holdning til debatten om NTNU og Sintef skal slås sammen.

Universitetsavisa

––––––––––––––—

Diverse

UiO-ledere må pålegge de ansatte å skrive nynorsk

– Målbruk er først og fremst et lederansvar, understreker seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet. Lykkes ikke Universitetet i Oslo i å øke nynorskandelen på nett og papir, kan Språkrådet bringe saken videre til Kunnskapsdepartementet.

Uniforum

Registrerer studentenes lesevaner

Ekstern programvare logger leserdata gjennom tusenvis av UiOs e-bøker.

Universitas

Khrono skal videreføres

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har enstemmig gått inn for å videreføre den uavhengige nettavisen Khrono.

Universitetsavisa

Trykket annonsørens pressemelding

– Det er viktig å kunne tøye strikken litt av og til, sier Inside-redaktør Daniel Gauslaa.

Universitas

Føler seg pressa ut av Studenttinget

Baksnakking, uformelle prosedyrar og hemmelege møte i kulissane. Tidlegare nestleiar hevdar å ha blitt utsett for eit politisk spel i Studenttinget.

Dusken

Meteorologisk institutt nytt medlem i Framsenteret

Meteorologisk institutts overvåking og forskning i nordområdene vil være viktige bidrag for å utvide og styrke Framsenterets faglige kompetanse.

Framsenteret

Powered by Labrador CMS