Ingen budsjettfest for forskningen

De totale bevilgningene over statsbudsjettet til forskning og utvikling (FoU) i 2007 anslås til rundt 16,3 milliarder kroner. Organisasjonen for kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO, Abelia, er svært skuffet over regjeringens forslag.

Publisert

Den foreslåtte forskningsbevilgningen i statsbudsjettet for 2007 vil innebære en vekst på nær 900 millioner kroner fra 2006, opplyser Finandepartementet.

Regjeringen foreslår også å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 10 milliarder kroner til 60 milliarder kroner. Med dagens rente vil dette gi en forventet økt avkastning på rundt 440 millioner kroner i 2008.

Men dette er langt fra nok, mener Abelia. Organisasjonens leder Paul Chaffey utrykker i et presseskriv stor skuffelse over regjeringens forslag.

Målet om tre prosent av BNP

- Dette gjør at Norge vil ligge ytterligere bak 3-prosentmålet, ifølge Chaffey, som mener det er svært alvorlig “at regjeringen ikke følger opp veksten i forskning”.

Abelia påpeker at det i forskningsmeldingen Vilje til forskning var bred enighet om at Norge skal ha samme ambisjon for forskningen som EU.

Det innebærer at tre prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen 2010 skal brukes til forskning og innovasjon.

"Adm. dir. i Norges forskningsråd, Arvid Hallén. Foto Eva Brænd."
"Adm. dir. i Norges forskningsråd, Arvid Hallén. Foto Eva Brænd."

“For å nå dette målet må bevilgningene til forskning i regi av det offentlige økes med 1,54 milliarder per år. Regjeringen ligger allerede rundt 550 millioner bak en slik framdriftsplan”, understreker Abelia i pressemeldingen.

- Ikke så offensivt som vi håpet

Heller ikke i Norges forskningsråd står jubelen i taket over budsjettforslaget.

Administrerende direktør Arvi Hallen sier at forskningsbudsjettet ikke er “så offensivt som vi hadde håpet.”

- Men i en total sammenheng der regjeringen har prioritert hardt mellom gode formål, må vi akseptere årets budsjett som brukbart i et mellomår, sier Hallén.

Han roser imidlertid regjeringen for å legge inn 10 milliarder i forskningsfondet.

- Men det er svært negativt at vår frihetsgrad i forhold til avkastningen er borte. Departementenes detaljstyring er blitt for stor, sier Hallén.

- Stopper veksten

Organisasjonen Abelia mener på sin side at Stoltenberg-regjeringen med dette budsjettforslaget stopper veksten i forskningsbevilgningene.

"Kunnspaksminister Øystein Djupedal (SV) får skarp kritikk fra Paul Chaffey i Abelia."
"Kunnspaksminister Øystein Djupedal (SV) får skarp kritikk fra Paul Chaffey i Abelia."

- Regjeringen følger ikke opp sine forpliktelser overfor Forsknings-Norge. Forskning har blitt en uventet og uheldig budsjettaper, mener Chaffey, som også uttaler følgende:

- Kunnskapsminister Djupedal framstår ikke som en minister for Forsknings-Norge, sier Chaffey.

Kutt ved universiteter og høgskoler

Heller ikke for landets høyere utdanningsinstitusjoner er budsjettforslaget en gavepakke.

Bevilgningene til universiteter og høgskoler kuttes med 274,3 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2007.

Det er basisbevilgningene som foreslås kuttet, opplyser Forskerforbundet på sin nettside.

Reduksjonen for utdanningsinstitusjonene er fordelt med 180,2 millioner kroner på universitetene, og 94,1 millioner på høgskolene.

Les mer:

Finansdepartementet: Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007.

Forskerforbundet: Kutt for universiteter og høgskoler.

Abelia: - Djupedal ingen forskningsminister.