Norge skal få professor i musikkteknologi

Norge har en del professorer, men det er første gang det utlyses professorat innen musikkteknologi. Noe som uunngåelig fører til spørsmålet: Hva er egentlig musikkteknologi?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

NTNU i Trondheim lyser nå ut stilling som professor eller førsteamanuensis i musikkteknologi. Faget er et samarbeid mellom tre institutter ved universitetet, der det allerede finnes et treårig bachelorprogram.

Til høsten starter et nytt masterprogram i musikkteknologi, og det er ikke minst der det nye professoratet kommer inn.

Musikk og teknologi

- Musikkteknologi er bruk av teknologi til produksjon, opptak, lagring, distribusjon og utøvelse av musikk, forklarer førsteamanuensis Carl Haakon Waadeland ved NTNU.

Han har selv delt stilling mellom musikkteknologi og jazz.

Kunnskapene fra studiet kan brukes til å utøve eller komponere musikk, arbeide med studioteknikk eller produksjon, lyd og musikk opp mot multimedia, lyddesign, lydanalyse og syntese, eller simpelthen føre kunnskapene videre ved å jobbe som lærer.

Teknologisk utvikling og musikalsk nyvinning har på mange måter hengt sammen.

- Først og fremst ved at musikere og komponister har fått nye måter å forholde seg til lyd og musikk på, og også fått tilgang til nye lyder og instrumenter å spille på og med, sier Waadeland.

- Eksempler her er to parallelle miljøer innen elektroakustisk musikk som vokste fram på 1940- og 1950-tallet: Den elektroniske musikken i Köln og den såkalte Musique Concréte, som oppsto i Paris.

- Andre musikkteknologiske milepæler har vært Robert Moogs synthesizer som for alvor ble gjort kjent av Walter Carlos’ plate “Switched-On-Bach” i 1968, den digitale samplingen fra 1980-tallet og dagens digitale bearbeiding og distribusjon av musikk, sier Waadeland.

Han minner om at utviklingen har gått begge veier. Ønskene fra musikere og komponister har nemlig også betydd mye for å drive den teknologiske utviklingen framover.

Voksende miljø

- Miljøet for musikkteknologi i Norge er stadig voksende. Flere steder gis grunnopplæring i musikkteknologi. Elever i skolen får basisundervisning innen feltet. Det drives kunstnerisk utøvelse, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i musikkteknologi, og ved NTNU var det høsten 2004 over 300 søkere til 20 studieplasser på bachelorprogrammet.

- Det etableres nå et masterprogram i musikkteknologi, Institutt for musikk ved NTNU har en doktorstipendiat i musikkteknologi og en stipendiat knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og NOTAM (Norsk nettverk for teknologi, akustikk og musikk) er et viktig produksjons- og koordinasjonssenter for musikkteknologisk aktivitet, forteller Waadeland, som også er styremedlem i NOTAM.

Søkere må ha både musikkfaglig og teknologisk bakgrunn, og må kunne dokumentere kunstnerisk kompetanse eller forskningskompetanse tilsvarende doktorgradsnivå.

Les mer…

De som vil lese mer, finner hele utlysningen her..

Søknadsfristen er 31. januar 2005.

Powered by Labrador CMS