Helseminister Bent Høie. Her viser han frem hvordan nøytralt utseende røykpakker og snusbokser kan se ut. Bildet er tatt på Verdens tobakksfrie dag, 31. mai 2016. (Foto: NTB Scanpix)
Helseminister Bent Høie. Her viser han frem hvordan nøytralt utseende røykpakker og snusbokser kan se ut. Bildet er tatt på Verdens tobakksfrie dag, 31. mai 2016. (Foto: NTB Scanpix)

Snusboks-studie stoppet og utelatt fra lovforslag

En studie som ga liten støtte til å innføre nøytralt utseende snusbokser, ble holdt borte fra offentligheten, ifølge VG. Forskere mener dette ble gjort fordi resultatene passet dårlig med et nytt lovforslag fra Helsedepartementet. Helseministeren avviser overfor avisen at han har prøvd å forhindre at studien skulle bli offentliggjort.

– Det var tydelig at Helsedepartementet ikke var fornøyd med resultatene i det vi sendte som en foreløpig rapport, sier forsker ved Folkehelseinstituttet Torleif Halkjelsvik til VG.

Det er Halkjelsvik som står bak studien som skulle undersøke om snusbokser med nøytralt utseende var mindre attraktive for forbrukerne enn boksene med produsentenes eget design.

Det var helseminister Bent Høie som hadde bestilt studien. Han ville legge frem et lovforslag om å innføre nøytral innpakning på snusbokser – dessuten med helseadvarsler på.

Få uker før lovforslaget ble fremmet av regjeringen 10. juni i år, ble studien forhindret i å nå offentligheten gjennom Folkehelseinstituttet, og den ble heller ikke tatt med i som vitenskapelig grunnlag i lovforslaget, ifølge VG.

Høie har i intervju med avisen avvist at departementet hans har prøvd å forhindre at studien skulle bli offentliggjort.

Studiens resultater skulle offentliggjøres

Men noen uker før lovforslaget skulle legges fram, fikk helseministeren vite av Folkehelseinstituttet at funnene fra Halkjelsviks studie skulle offentliggjøres.

Ikke bare tydet snusboks-studien på en manglende effekt av nøytralt utseende snusbokser. Halkjelsvik kritiserte også konklusjonen i en tidligere studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fra 2013 som tydet på at nøytrale røykpakker virker mindre attraktive for kjøperne.

Halkjelsvik mente at forskerne hadde tolket dataene sine feil.

Det som deretter skjedde, har VG funnet ut av ved blant annet å få innsyn i e-postutvekslingen mellom Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet.

Ekspedisjonssjef ved Folkehelseavdelingen i Helsedepartementet, Geir Stene spør om FHI fremdeles stiller seg bak sigarettinnpaknings-studien fra SIRUS. Det gjør de, og denne studien og andre studier som gir grunnlag for Høies forslag til lovendring, er tatt med i forslaget, ifølge VG.

Utsatt til studien var publisert i tidsskrift

Halkjelsvik, forskningsleder ved SIRUS Karl-Erik Lund og deres avdelingsleder Elisabeth Storvoll ble innkalt til et møte av FHI sin områdedirektør Knut-Inge Klepp, om Halkjelsviks studie. På møtet skal Klepp ha gjort rede for at Helsedepartementet, som eier FHI, så på undersøkelsen som problematisk, skriver avisen.

Løsningen som Klepp la fram på møtet var at heretter skulle ikke studier som ikke var publisert i et internasjonalt tidsskrift offentliggjøres. Snusboks-studien til Halkjelsvik er ikke publisert ennå.

I en e-postutvekslingen som Klepp har gitt til VG, bekrefter han over for Stene i Helsedepartementet at snusboks-studien ikke ville bli offentliggjort enda.

– I praksis innebar det at resultatet da ikke ville bli kjent før om lag ett år senere, og da på et tidspunkt da den politiske behandlingen for lengst ville være over. Først nå er studien sendt inn til et tidsskrift, og resultatet er fortsatt ikke tilflytt offentligheten, sier Karl Erik Lund til VG.

Ifølge ham har lovproposisjonen fra Helsedepartementet likevel referert til andre upubliserte studier.

I tillegg valgte helseministeren å legge frem en helt ny undersøkelse fra FHI, som viste at folks holdning til nøytral tobakksemballasje hadde blitt mer positiv, på Verdens tobakksfrie dag, 31. mai.

Dette til tross for Gunnar Sæbø – forskeren bak studien, Karl Erik Lund og avdelingsleder Storvoll, advarte mot offentliggjøring på et så tidlig tidspunkt. Sæbø fikk svært kort frist til å skrive ferdig den vitenskapelige artikkelen, ifølge VG.

Powered by Labrador CMS