Vil kartlegge etikkundervisning

De nasjonale forskningsetiske komiteer vil kartlegge hvordan institusjoner og institutter underviser i forskningsetikk. Målet er obligatorisk opplæring for alle studenter og forskere.

Publisert

Hilde Nagell mener Sudbø-saken avdekker et behov for å forplikte forskningsinstitusjonene til en systematisk opplæring i forskningsetikk.

Dette gjelder både i forhold til en bevisstgjøring av den enkelte forsker, og institusjonenes ansvar.

Nagell er er sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

I gang

- Vi har planlagt å gjennomføre en kartlegging ved forskningsinstitusjoner og institutter av i hvilken grad de tilbyr kurs og undervisning, sier Nagell.

Professor Anne Hilde Nagel, leder for NESH, forteller at dette arbeidet såvidt er kommet i gang.

- Dette har bakgrunn i den nye loven om granskningsutvalg og mulig uetisk forskning, som samtidig lovfester det komitésystemet som finnes, sier hun.

Lovforslag

Regjeringen la tidligere i år frem forslag om å opprette et nytt nasjonalt utvalg som skal granske påstander om uredelig forskning, uansett fagområde.

Det foreslås også å lovfeste eksisterende komiteer for forskningsetikk. Med lovforslaget tar man sikte på å etablere et nasjonalt støtteapparat for forskningsinstitusjoner og for forskersamfunnet.

Loven skal gjelde all forskning, enten den er privat eller offentlig finansiert.

Ansvar for forebygging

- Den nye loven understreker institusjonenes eget ansvar for å håndtere uetisk forskning, samtidig som den understreker komiteenes ansvar for å forebygge uetisk forskning, sier Nagel.

- Det er som ledd i forebyggingsarbeidet vi nå ønsker å få kartlagt hva som fins, slik at vi i neste omgang kan få styrket etikkopplæringen ved universiteter og høyskoler, fortsetter hun.

- Første ledd i dette arbeidet vil være å kartlegge det som finnes i dag. Vi har tatt kontakt med noen institusjoner vil ta kontakt med flere, sier Nagel.

- Målet vårt er at opplæring i forskningsetikk blir obligatorisk for alle studenter og forskere, sier sekretariatsleder Nagell.

Lenke:

De nasjonale forskningsetiske komiteer: Forskningsfusk må forebygges - også på systemnivå