Flere ansatte har slått alarm om det de karakteriserer som en fryktkultur ved NSD. Direktør Bjørn Henrichsens lederstil blir i flere varsler omtalt som en kilde til frykten. (Foto: Dag Hellesund)
Flere ansatte har slått alarm om det de karakteriserer som en fryktkultur ved NSD. Direktør Bjørn Henrichsens lederstil blir i flere varsler omtalt som en kilde til frykten. (Foto: Dag Hellesund)

Anklager Norsk senter for forskningsdata for fryktkultur

Flere tidligere ansatte beskriver en fryktkultur i NSD. Administrerende direktørs lederstil skal være mye av årsaken til dette.

I samarbeid med På Høyden

Artikkelen er utgitt av Universitetet i Bergens uavhengige avis, På Høyden.

Om NSD

NSD er et nasjonalt arkiv for forskningsdata

NSD arkiverer, tilrettelegger og formilder data til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer

NSD har en egen seksjon for personvern som behandler prosjektsøknader fra rundt 150 institusjoner

NSD er et aksjeselskap som er eid av Kunnskapsdepartementet

NSD har omlag hundre ansatte

(Kilde: nsd.no)

«Hensikten med varselet er å bekrefte at det eksisterer en fryktkultur ved NSD. Fryktkulturen skyldes etter undertegnedes oppfatning i all hovedsak adm.dir sin lederstil, som har fått gjennomsyre virksomheten i årevis. Lederstilen hans er også adoptert – frivillig eller ufrivillig – nedover i systemet. Jeg anser arbeidsmiljøet for å være så skadelig at styreleder bør iverksette nødvendige forbedringstiltak.»

Dette skrev en tidligere ansatt i NSD i et brev til styreleder Petter Aasen i juni i fjor.

Som På Høyden tidligere har skrevet, har det blitt slått alarm om arbeidsmiljøet i NSD – Norsk senter for forskningsdata. Som På Høyden skrev nylig har Arbeidstilsynet åpnet tilsyn og sier de ser alvorlig på saken.

Himling med øynene

Alle de tidligere ansatte På Høyden har snakket med beskriver et dårlig arbeidsmiljø i NSD. De beskriver at direktør Bjørn Henrichsen behandler enkeltansatte dårlig, mens andre ansatte ikke blir behandlet på samme måte.

– Jeg fikk aldri høre noe godt om noe jeg gjorde, det var alltid noe å utsette på det jeg gjorde, står det i et notat På Høyden har fått tilgang til, som er skrevet av en tidligere ansatt.

Vedkommende beskriver blant annet himling med øynene når man snakket og baksnakking av kollegaer som ikke var til stede.

– Man kan risikere å bli plukket ut dersom man gjør feil, trår feil eller opponerer, sier en annen tidligere ansatt.

– Jeg opplevde at det ikke var interesse for å få gjort de oppgavene som ble forespeilet da jeg var til intervju til stillingen. Jeg følte meg motarbeidet og jeg fikk kjeft, forteller en annen kilde.

Kilden bruker begrepet «høvlet ned» om hvordan vedkommende ble behandlet av ledelsen foran andre.

– På et tidspunkt spurte jeg om jeg hadde noen beslutningsmyndighet. Svaret var at det hadde jeg selvsagt ikke, sier en kilde som hadde en stilling der dette hadde vært naturlig.

Vedkommende sa opp stillingen sin.

– Det er det man prøver på: Å få ansatte som har gjort noe man ikke liker til selv å si opp, sier en annen.

Si opp selv gjorde også en annen av de På Høyden har snakket med.

– Etter at jeg ble tillitsvalgt opplevde jeg å få mindre og mindre interessante arbeidsoppgaver. Å få utvikle seg faglig var vanskelig å få gehør for. Jeg opplevde etter hvert arbeidssituasjonen som så krevende at jeg ble syk, forteller vedkommende.

– Jeg ble svimmel og kvalm. Etter en stund følte jeg meg bedre, og kom tilbake på jobb. Da kom plagene tilbake, og jeg skjønte at dette var stressrelatert. Først søkte jeg om redusert stilling, men fikk nei. Da orket jeg ikke mer og sa opp, uten å ha noen ny stilling å gå til, sier kilden, og legger til:

– Heldigvis fikk jeg meg ny jobb raskt. Etter at jeg begynte der har jeg ikke hatt disse plagene.

Varslet departementet

I et varsel På Høyden har fått tilgang til heter det at «adm.dir kalte inn arbeidstakere «på teppet» uten forhåndsvarsel. Ansatte rakk ikke å ha med seg tillitsvalgt på møtet, slik at det i etterkant ble «ord mot ord». Samtlige jeg har snakket med som har vært kalt inn på teppet på denne måten, har opplevd situasjonen som svært skremmende og krenkende».

Avsenderen av brevet forteller at hun følte seg mistenkeliggjort og at fakta ble vridd på av ledelsen. Vedkommende ble etter hvert bevisst på å skriftliggjøre korrespondansen med ledelsen, og ville ikke stille på møte med øverste leder uten å ha med seg en kollega eller tillitsvalgt.

Også i et brev sendt fra NSDs verneombud og hovedtillitsvalgte fra Forskerforbundet og NTL til Kunnskapsdepartementet i fjor sommer, blir begrepet fryktkultur brukt. I brevet står det at «varslene viser at NSD har store utfordringer når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet. Det som går igjen er beskrivelsen av at det eksisterer en fryktkultur ved NSD, og at dette er tett knyttet opp mot adm.dir og øverste ledelse sin lederstil».

På Høyden kjenner til at flere tillitsvalgte har sluttet i NSD. For tiden er det også flere ansatte som er sykmeldte, blant dem både tillitsvalgte, verneombud og ansattrepresentanter i styret.

– Som tillitsvalgt synes jeg samarbeidet med ledelsen har vært vanskelig å få til. Jeg er opptatt av at man skal følge arbeidsmiljøloven, og i noen tilfeller virker det ikke som det er gjort, sier en kilde til På Høyden.

Vil ansette ny direktør i juni

Styreleder Petter Aasen ønsker ikke å kommentere konkrete forhold ved arbeidsmiljøet i NSD eller innholdet i de skriftlige varslene. Han sier han er opptatt av at en slik sak skal håndteres i de rette fora og ikke i pressen.

– Styret har mottatt en varslingssak og det er den vi arbeider med, sier Aasen.

– Hva gjorde du som styreleder etter at brevet om «fryktkultur» ble sendt til Kunnskapsdepartementet i fjor sommer, og etter varselet som ble sendt direkte til deg?

Petter Aasen er styreleder i NSD. (Foto: USN)
Petter Aasen er styreleder i NSD. (Foto: USN)

– Styret har siden den gang arbeidet med saken. Det er en komplisert sak, og vi arbeider slik at både styret og Arbeidstilsynet skal kunne konkludere i både varslingssaken og i generelle problemstillinger som er knyttet til Arbeidstilsynets tilsyn, sier Aasen.

Administrerende direktør Bjørn Henrichsen fyller 73 år i år. Stillingen som administrerende direktør ble lyst ut i fjor høst, men foreløpig er ingen ansatt. Aasen sier at styret arbeider med ansettelsessaken og håper å konkludere på styremøtet midt i juni.

På den søkerlisten På Høyden tidligere har fått tilgang til, står Vigdis Kvalheim. Hun er nestleder i NSD.

– Det blir beskrevet at administrerende direktør sin lederstil er adoptert nedover i organisasjonen. Er det mulig for styret å ansette en intern kandidat som ny leder?

– Vi er i en prosess, så det kan jeg ikke si noe om, sier Aasen.

Administrerende direktør Bjørn Henrichsen har fått tilsendt beskyldningene som rettes mot hans lederstil. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg verken kan eller vil diskutere personalspørsmål i det offentlige rom, skriver han i en epost til På Høyden.

Heller ikke Vigdis Kvalheim ønsker å kommentere saken. Hun viser til Aasen og Henrichsen, og skriver i en epost at hun ikke kommer med noen kommentar til saken.

Denne saken ble først publisert i På Høyden.

Powered by Labrador CMS