Lav oljepris gir redusert forskning

Lav oljepris kjøler ned norsk petroleumsforskning. Usikkerhet gjør at store prosjekter settes på vent.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Lavere oljepris gir mindre penger til oljeforskning i Trondheim og Stavanger."
"Lavere oljepris gir mindre penger til oljeforskning i Trondheim og Stavanger."

Petromaks

PETROMAKS er et forskningsprogram i Forskningsrådet og står for Program for maksimal utnyttelse av petroleumsressursene.

Den overordnede målsettingen er å bidra til 50 år til med oljeproduksjon, og gass i et 100-års perspektiv.

Budsjettet er på rundt 300 millioner i året (2007) og gjelder perioden 2004–14.
 

- Vi merker at det er tyngre marked. Det gjelder spesielt investeringsviljen for å sette i gang nye, større prosjekter, sier viseadministrerende direktør Kjell Arne Jacobsen i SINTEF Petroleumsforskning til forskning.no.

En oljepris på under 50 dollar fatet og ikke minst stor usikkerhet om hvilken vei prisen vil gå i det kommende året gjør oljeselskaper og leverandørindustri langt mer forsiktige med forskningskronene, enn da prisen lå på 140 dollar fatet og alle piler pekte oppover.

Usikkerhet

Etter et halvt år med fallende oljepris innstiller både oljeselskaper og leverandørindustri seg nå på strammere tider. Oljeselskapet ConocoPhillips har varslet fire prosent kutt i antall ansatte på global basis.

Kurt Fredheim, business planning manager for ConocoPhillips i Norge, vil ikke gi noen spådommer om det blir store kutt i forskningsoppdrag i 2009:

- Det er litt tidlig å ha sterke meninger. Men vi vurderer en enda sterkere fokusering av forskningsaktiviteten, med en hardere prioritering, sier Fredheim.

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå står olje og gass for en betydelig del av industriens innkjøp av FoU-virksomhet her til lands. Oljeselskapene har varslet at de vil ha ned kostnadene i leverandørindustrien, noe som kan bety kutt i alle områder – inkludert forskning.

I tillegg til den internasjonale oljeprisen, kommer den særnorske utviklingen med synkende produksjon av olje på norsk sokkel og få store, nye funn.

Nøkternt

SINTEF Petroleumsforskning i Trondheim har hatt en god utvikling de siste årene, med om lag ti prosent årlig vekst. For 2009 er forventningene langt mer nøkterne og budsjettet tilsier nullvekst.

Kjell Arne Jacobsen ved SINTEF Petroleumsforskning. (Foto: SINTEF)
Kjell Arne Jacobsen ved SINTEF Petroleumsforskning. (Foto: SINTEF)

- Ordrereservene for oss er på samme nivå som i fjor. Det som blir spennende er hvor lett vi får solgt de nye prosjektene i 2009. Vi må være innstilt på å være litt mer pragmatiske. Noen miljøer hos oss må kanskje i en overgangsperiode sikte seg inn på noe mer konsulentpregede oppgaver, sier viseadministrerende direktør Kjell Arne Jacobsen.

Han antar at forskning knyttet til prosjekter som vil kreve en høy oljepris vil kunne bli lagt på is av oljeselskapene. Dette kan gjelde tungolje eller feltutvikling på dypt vann langt til havs.

På den annen side vil det bli minst like mye interesse for å løse mer kortsiktige utfordringer knyttet til å opprettholde eller øke produksjonen i felt som er i produksjon.

CO2-fangst

Jacobsen vil ikke bruke ordet krise. Han mener at egen organisasjon står støtt til å møte strammere tider og peker på at SINTEF fortsatt investerer offensivt for framtidige behov, blant annet i storskala CO2-laboratorium på Tiller utenfor Trondheim.

CO2-fangst og lagring er blant de prioriterte områdene for SINTEF. Jacobsen mener at både klimautfordringene og hensynet til å få mest mulig olje ut av feltene som nå tømmes på norsk sokkel, må møtes med økt forskningsinnsats. Her er det ikke snakk om enten eller - men både óg, mener han.

Bekymret

At det er tyngre å få oppdrag merkes også i Stavanger. Aina Merethe Berg, direktør for petroleumsområdet ved IRIS - International Research Institute of Stavanger - kan ikke se annen grunn enn oljeprisen til at mengden forskningsoppdrag reduseres.

Aina M. Berg ved IRIS petroleum. (Foto: IRIS)
Aina M. Berg ved IRIS petroleum. (Foto: IRIS)

Nedgangen kommer etter at IRIS gjennom den siste toårsperioden har økt bemanningen på petroleum.

- Vi ser alvoret i situasjonen og er bekymret for 2009. Vi jobber hardt for å få inn nye prosjekter. Jeg er litt bekymret for 2009. Noen av oljeselskapene har vedtatt at de skal redusere i nye prosjekter, sier Berg.

Bransjeforeningen Norsk Industri kritiserer at oljeforskningsprogrammet Petromaks i regi av Norges Forskningsråd ikke er styrket i regjeringens krisepakke. Bevilgningene til miljøvennlig energiproduksjon og energieffektivisering er foreslått styrket med 1,2 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS