Gassfeltet Aasta Hansteen ved Stord. (Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix)
Gassfeltet Aasta Hansteen ved Stord. (Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix)

Studie viser behov for flere ansettelser i oljenæringen

Fram til 2022 vil det bli behov for mellom 24 000 og 28 000 nye ansettelser i oljenæringen, ifølge forskningsinstituttet IRIS.

– Rapporten fra IRIS viser at det vil være et stort behov for nyansettelser i olje- og gassnæringen fremover. Dette er gode nyheter for dem som har valgt en realfaglig- eller teknologisk utdanning, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Ifølge studien, som er utført på vegne av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass , har nærmere 48 000 arbeidsplasser i direkte petroleumsbasert virksomhet forsvunnet på grunn av de siste krevende årene i olje- og gassnæringen. Enkelte av disse skal erstattes, samtidig som bransjen har behov for å erstatte dem som går av ved naturlig avgang, som ved alderspensjon. Det anslås at det vil være behov for om lag 18 000 nyansettelser bare for å erstatte disse.

– Det har vært en krevende omstilling for næringen, med kraftig fall i sysselsettingen. Samtidig er det et gledelig at pilene nå har snudd. Vi kan aldri dele ut jobbgarantier, men analysen fra IRIS er et viktig signal, sier Schjøtt-Pedersen.

Powered by Labrador CMS