- Galileo i dyp og alvorlig krise

Det ser ut til at europeiske skattebetalere må finansiere en større del av Galileo enn planlagt. Galileo er det planlagte europeiske systemet for satellittnavigasjon.

Satellittnavigasjon er i ferd med å bli vårt viktigste verktøy for å finne frem i verden. De fleste av oss kjenner til GPS, som består av et nettverk av 30 amerikanske satellitter.

Sivilt samferdselsprosjekt

GPS er i utgangspunktet et militært system hvor satellittene sender ut radiosignaler som gjør GPS-mottagere i stand til å bestemme sin geografiske posisjon, fart og retning.

Europa er nå i ferd med å bygge ut sitt eget navigasjonssystem med like mange satellitter, kalt Galileo, som etter planen skal være klart i 2010.

I motsetning til GPS er dette primært et sivilt samferdselsprosjekt, og ikke et militært krigføringsprosjekt.

Ulikt de militære operatørene av det amerikanske GPS-systemet, eller det russiske systemet GLONASS, vil Galileo garantere uavbrutte tjenester under sivil kontroll.

Liten fremgang

Problemet er bare at prosjektet har gjort liten fremgang i regi av et konsortium av private utbyggere.

- Da EU startet dette prosjektet for flere år siden, var kravet at det skulle være privat finansiering, forteller Frank Udnæs, seksjonssjef for satellittnavigasjon ved Norsk romsenter.

- Det de involverte selskapene sier nå, er at risikoen for å gå inn med privat finansiering i en så tidlig utviklingsfase er for stor. De vil heller komme inn med finansiering når Galileo begynner å bli operativt, sier han.

- Grunnen er at Galileo skal tilby en helt åpen tjeneste som ligner på GPS-tjenesten. GPS er jo helt gratis. Inntjeningsmuligheten for disse selskapene vil derfor være helt spesifikke tjenester. De er motvillige til å sette inn penger før de kan se hvor de betalingsvillige kundene er.

- Blindgate

Nå ser det ut til at Europakommisjonen har mistet tålmodigheten.

- Galileo gjennomgår en dyp og alvorlig krise. Vi er i en blindgate. Kardinalproblemet er at selskapene fremdeles ikke har klart å bli enige om veien fremover. Vi blir nødt til å finne en alternativ løsning.

Det sa den tyske transportministeren Wolfgang Tiefensee på vegne av EU på mandag. Uttalelsen kom dermed tre dager før tidsfristen går ut for de åtte private utbyggerne som skulle komme til enighet om en selskapsstruktur for å drive Galileo.

To milliarder euro

Konsortiet skulle etter planen bygge ut systemet for EU og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. De involverte selskapene er industrigigantene AENA, Alcatel, EADS, Finmeccania, Hispasat, TeleOp og Thales.

Tiefensee sa videre at offentlige midler sannsynligvis vil bli satt inn under konstruksjonen av systemet, og at de private partnerne får ta seg av utnyttelsen. Konstruksjonen innebærer oppskytingen av satellitter og byggingen av bakkestasjoner.

Det har blitt sagt at en komplett overtagelse av Galileo vil koste mindre enn to milliarder euro, i tillegg til 1,5 milliarder euro som Europakommisjonen allerede har satt av i budsjettperioden 2007-2013.

Den 16. mai skal EUs kommissær for transport, Jacques Barrot, presentere en liste med alternativer for Galileo-prosjektet. Alternativene vil rangere fra full overtagelse til delfinansiering eller oppgivelse av prosjektet.

Lenker:

ESA: Galileo
BBC: Galileo system ‘in a deep crisis’
New Scientist: European Union might take over Galileo satnav sytem

Powered by Labrador CMS