Fastholder FoU-mål

Norge er ei sinke når forskningsutgifter måles mot brutto nasjonalprodukt (BNP) i de nordiske landene. Vi ligger dessuten langt under gjennomsnittet i OECD. Politikerne er enige om å komme opp på tre prosent av BNP innen 2010.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

EUs mål om FoU-innsats på tre prosent av BNP innen 2010 fastholdes også i Norge, ifølge en enstemmig Kirke-, utdannings- og forskningskomité i Stortinget.

Dårlig ut

Når utgifter til FoU (forskning og utvikling) måles som andel av bruttonasjonalproduktet kommer Norge virkelig dårlig ut.

Vi kan bare glemme å sammenligne oss med våre nordiske naboer, og den norske andelen ligger fjernt fra gjennomsnittet for OECD-landene.

FoU-statistikken for 2003 viser at Norge utførte FoU for 27,3 milliarder kroner. Det utgjør 1,75 prosent av BNP. OECD-gjennomsnittet i 2002 var 2,26 prosent.

I 2003 var Sveriges FoU-innsats i forhold til BNP hele 4,0 prosent, mens den var på 3,5 prosent i Finland, 3,0 prosent på Island og 2,5 prosent i Danmark.

Sverige og Finland leder

Sverige og Finland er blant de land i verden som har den høyeste FoU-andelen av BNP. De har allerede passert EU-målet om en andel på tre prosent.

Her hjemme ligger vi imidlertid fortsatt langt under OECD-gjennomsnittet, og enda lenger unna EU-målet.

Det skal riktignok nevnes at Norge akkurat klarer å karre seg over OECD-gjennomsnittet dersom vi måler FoU-innsatsen fordelt på innbyggere. Da havner vi på tiendeplass i OECD.

Bredt flertall

Under behandlingen av Forskningsmeldingen (“Vilje til forskning”) ga et bredt flertall i Stortinget uttrykk for at FoU-innsatsen her i landet må trappes opp fra dagens 1,75 prosent til tre prosent av BNP innen år 2010.

Torsdag gikk altså Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité enstemmig sammen om å understreke at dette målet ligger fast.

Lenker:

Norges forskningsråd: Partiene enige om 3 prosent-målet
NIFU/STEP: FoU-statistikk 2003
Forskningspolitikk: Norge over OECD-gjennomsnittet?
Utdannings- og forskningsdepartementet: Forskningsmeldingen 2005

Powered by Labrador CMS