Cass Sunstein ledet Office of Information and Regulatory Affairs i Det Hvite Hus under president Barack Obama fra 2009 til 2012. (Foto: Rose Lincoln)
Cass Sunstein ledet Office of Information and Regulatory Affairs i Det Hvite Hus under president Barack Obama fra 2009 til 2012. (Foto: Rose Lincoln)

«En av vår tids viktigste intellektuelle» får Holbergprisen

Han lærte oss å utnytte dårlig selvkontroll. Nå får juristen Cass Sunstein pris for forskningen sin.

Holbergprisen

Årlig pris for fremragende og særlig betydningsfull forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi.

Oppkalt etter forfatteren Ludvig Holberg.

Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes.

Prisen er på seks millioner kroner og finansieres over statsbudsjettet.

Opprettet av Stortinget i 2003 og delt ut første gang i 2004.

Hva er små dytt eller nudging?

Tilnærminger til atferdsendring har i hovedsak fokusert på informasjon for å overbevise folk om risiko og fordeler ved å endre kosthold gjennom folkehelsekampanjer eller individrettede budskap.

Men kanskje det er mer effektivt å gjøre det sunne til det mest lettvinte, attraktive og typiske valget?

Dette kalles nudging, eller små dytt på norsk, og er et forskningsfelt som ble beskrevet av Richard Thaler og Cass Sunstein i boka Nudge fra 2008.

Nudging handler om hvordan rammene rundt oss påvirker våre valg, og hvordan vi kan styre mennesker i en viss retning uten at man egentlig fratar dem valgfriheten.

Vil du finne de vitenskapelige artiklene som forklarer nudging?

Kallbekken, S., Sælen, H. «‘Nudging’ hotel guests to reduce food waste as a win-win environmental issue.» Economics Letters, 2013, 119:325-327.

Rozin, P., Scott, S., Dingley, M., Urbanek, J.K., Jiang, H., Kaltenbach, M. «Nudge to nobesity I: Minor changes in accessibility decrease food intake.» Judgment and Decision Making, 2011, 6:323-332.

van Kleef, E., Otten, K., van Trijp, H.C.M. «Healthy snacks at the checkout counter: A lab and field study on the impact of shelf arrangement and assortment structure on consumer choices.» BMC Public Health, 2012, 12:1072.

Wansink, B. «Convenient, attractive and normative: The CAN approach to making children slim by design.»Childhood Obesity. 2013, 9(4).

Arnesen, E. «Nudging - Ett dytt mot sunnere valg.» Norsk Tidsskrift for Ernæring. 2014, (2).

Han har forsket på alt fra lover og regler til risiko, fra statsapparatet til konspirasjonsteorier, fra ytringsfrihet til dyrs rettigheter, skrevet 48 bøker og hundrevis av vitenskapelige artikler og jobbet for den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama.

Kort sagt en sentral skikkelse i intellektuelle kretser.

«Den mest produktive og trolig den mest innflytelsesrike liberale jussforskeren i sin generasjon», som den amerikanske avisa New York Times omtaler ham som.

Nå får jussprofessor Cass Sunstein (63) ved Harvard University i USA den internasjonale Holbergprisen 2018 for arbeidet sitt.

Prisen er på seks millioner kroner og blir delt ut ved Universitetet i Bergen.

«En av vår tids viktigste intellektuelle», kaller Holbergkomiteen ham.

Et dytt i riktig retning

Sunstein er ekspert på statsrett, men driver altså med mye mer enn juss. For eksempel økonomi og statsvitenskap.

En av hans mest kjente bøker er Nudge fra 2008, som handler om hvordan samfunnet mildt kan styre folk i riktig retning ved å appellere til deres irrasjonelle sider. For i motsetning til klassisk økonomisk teori tar Sunstein og hans medforfatter og Nobelprisvinner Richard Thaler høyde for at vi mennesker ikke er særlig rasjonelle. Men forutsigbare, det er vi, hevder de to.

Setter du fram en skål med frukt i stedet for godteri på skolen eller arbeidsplassen, spiser folk sunnere fordi de uansett forsyner seg av det som står framme. Ideen tar utgangspunkt i at folk skal få velge selv, men at offentlige eller private aktører kan hjelpe dem til å ta bedre valg.

Sunstein har fått litt kritikk også. Noen konservative politikere synes at slike tiltak er å blande seg for mye i den personlige valgfriheten, mens noen demokrater mener det er å blande seg for lite, ifølge New York Times – politikerne må hale og dra framfor å dytte forsiktig i en retning for å få samfunnet på rett kjøl.

Flink til å formidle

I begrunnelsen for prisen trekker Holbergkomiteen blant annet fram Sunsteins banebrytende bruk av kostnad-nytte-analyse. Den dreier seg om å sikre at staten tar høyde for hvordan reguleringer virker for innbyggerne.

Arbeidet har endret hvordan vi tenker omkring skade og kompensasjon, mener komiteen. Innsikten kan brukes til å forstå hvordan samfunnet forholder seg til alt fra klimaendringer til helseutfordringer.

– Hans tilnærming er vitenskapelig stringent, men samtidig klar og tilgjengelig, og hans arbeider kjennetegnes både av en dyptfølt omsorg for menneskelig velferd og av et utrettelig forsvar for den opplyste, offentlige samtalen, sier leder av Holbergkomiteen, indiske Pratap Bhanu Mehta, i en pressemelding.

Selv legger Sunstein vekt på demokratiforskningen når han skal oppsummere 40 års arbeid.

– Hovedmålet har vært å styrke demokratiteoriens fundamenter og tilpasse dem en moderne tid. Jeg ønsker å forstå hvordan demokratier kan lykkes i praksis med å både forbedre og forlenge våre liv, sier han i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS